Zonnepanelen ter vervanging van asbestdaken


Kiezen voor duurzaamheid betekent afscheid nemen van zaken die daar niet bij passen. Zoals asbest daken. Dat is echter een forse investering voor agrariërs. LTO Noord heeft daarom het initiatief genomen om vanuit een collectieve aanpak de overstap naar zonnepanelen interessant te maken en dit te stimuleren. Met het project 'Vraagbundeling zonnepanelen' wordt daar in Flevoland en Overijssel een pilot mee gestart.

Doel van het project is het grootschalig inkopen van zonnepanelen door leden van LTO Noord waarmee een investering in zonne-energie zonder subsidie rendabel gemaakt kan worden. Het effect van grootschalige inkoop is dat de investering per zonnepaneel lager wordt. Dit vraagt coördinatie en een collectieve aanpak, waarbij ook het kwaliteitsaspect een belangrijke factor is. Alleen leden van LTO Noord kunnen deelnemen aan de vraagbundeling. Als het project een succes blijkt te zijn, zal het ook worden uitgerold in de rest van het werkgebied van LTO Noord.

Kijk op www.vraagbundelingzonnepanelen.nl voor meer informatie.

Partner

LTO Nederland