Vrijloopstal 2.0

In dit versnellingsproject ligt de focus op onderzoek naar de diergezondheid in de vrijloopstal. Daarnaast werken de deelnemende ondernemers actief aan het verbeteren van het bodemmanagement op de kritische punten als het voldoende drooghouden van de stalbodem, de (X)TAS-bacteriën en emissiebeperking.

In het project is onder 15 melkveehouders met een vrijloopstal door een student van de HAS onderzoek gedaan naar o.a. leeftijd van de koeien, vervangingspercentage, celgetal, strooiselgebruik en klauwgezondheid. En naar arbeid en arbeidsvreugde voor de ondernemer. In drie bijeenkomsten met de ondernemers zijn de resultaten gepresenteerd en met elkaar besproken waarbij de onderlinge verschillen als leerstof dienen voor het netwerk.

vijloopstal-2-resultaten.png

Opvallende resultaten

Opvallende resultaten uit het onderzoek onder de deelnemende boeren:

 

 • Antibioticagebruik is lager dan gemiddeld
 • De koeien worden gemiddeld ouder: het vervangingspercentage in de eerdere ligboxenstallen bij deze ondernemers was 30% (en de leeftijd van de koe gemiddeld 4,5 jaar). In de overgang naar de vrijloopstal is het vervangingspercentage gedaald naar 15% (en de leeftijd van de koe gestegen naar gemiddeld 5,5 jaar)
 • Van de drie meest gangbare redenen voor vervanging (poot/klauw problemen, mastitis en vruchtbaarheid) is poot/klauwproblematiek niet meer aan de orde: geen beton, maar een zachtere bodem is merkbaar beter voor poten en klauwen
 • Hogere strooiselkosten worden gecompenseerd door langere levensduur van de koe/minder vervanging, daardoor minder opfok van jongvee wat voer en arbeid scheelt
 • Betere digiklauwscore, minder vaak bekappen en minder klauwaandoeningen
 • Minder besmettingen door meer ruimte (per dier) in de stal. Koeien liggen niet steeds op dezelfde plek waardoor uiercontact met mest en uitliggende melk minder is
 • Het tankcelgetal is iets gedaald

Een plus per liter melk

Ondanks de hogere strooiselkosten, resulteren lagere koevervangingen en een lager tankcelgetal in een plus per liter melk. Bovendien speelt naast de harde feiten en cijfers, ook de beleving van de ondernemer bij deze vorm van bedrijfsvoering een rol. Qua arbeid vraagt de vrijloopstal niet meer dan de ligboxenstal, geven zij aan. Het bewerken van de vloer wordt gecompenseerd door het feit dat de dieren gezonder zijn, er minder uitval is en bekappen minder vaak nodig is. Dat levert hen meer arbeidsvreugde en positieve energie op.

vijloopstal-2-resultaten-2.pngDe volgende stap

Op het gebied van bodemmanagement gaat het netwerk gezamenlijk onderzoeken welke bewerkingen nodig zijn voor bodemmaterialen als stro, riet, miscanthus. Op basis van die praktijkervaringen van de deelnemers, wordt een quickscan voor bodemmanagement in vrijloopstallen ontwikkeld.

 

Verbeterplannen

vrijloopstal-2-0-2.png

Speerpunten

Dit project sluit aan bij de volgende UDV speerpunten:

Ambities

Dit project sluit aan bij de volgende ambities van de UDV:

 

 • 01. Fossiele energie
 • 02. Klimaat
 • 09. Dierenwelzijn
 • 10. Diergezondheid
 • 13. Rentabiliteit
 • 15. Kennis, leer- vermogen & innovatie