Varkenshouderij 2.0


Hoe stemmen we vraag en aanbod van varkensvlees af? Wat wil de consument? Welke markt-concepten zijn kansrijk en haalbaar en ook nog eens duurzaam? Dat is het onderwerp van het project Varkenshouderij 2.0.

Varkenshouderij 2.0 is een samenwerkingsproject van LTO Noord, Foodlog en Natuur & Milieu. Deze partijen gaan op zoek naar nieuwe concepten van varkenshouderij, in dialoog met consumenten en betrokkenen in de omgeving. Kern is het doen van marktonderzoek naar een open, transparante en duurzame varkenshouderij.

Fase twee loopt

Met de drie voorbeeldbedrijven van het project trekken we de discussie breed: zijn andere bedrijven bereid mee te doen? We laten de filmpjes uit de eerste fase zien en we steken tijd in verdieping. Concreet helpen we de drie bedrijven met hun verdienmodel: wat zijn haalbare en duurzame concepten van varkenshouderij? In deze fase gaan we ook voor een groter publiek bekendheid geven aan de filmpjes die we hebben gemaakt. Ten slotte bereiden we de implementatie van de businesscase voor in de derde fase van het project.

Uitwerking

Bij de uitwerking van fase 1 was de centrale vraag: geeft de boer vertrouwen aan een dialoog met de 'omgeving'; en durft hij van een open communicatie te leren? Die stelling durven we positief te beantwoorden. Andersom is lastig: is de omgeving bereid een relatie aan te gaan met de boer als producent? Dit gaan we verder onderzoeken, maar de consument is wispelturig en moet daarbij duidelijk geholpen worden. Het komt er waarschijnlijk op neer dat de ondernemer de uitdaging moet aangaan: zet hij de eerste stap naar de omgeving? En hoe bouwt hij dan zijn netwerk op met de veevoerleverancier, de slachter, de slager, overige verwerkers en leveranciers en de consument? Dat een andere varkenshouderij nodig is, blijkt inmiddels uit de praktijk. Het vigerende model van kostprijsverlaging loopt vast; daar kun je onmogelijk langer mee doorgaan. De vraag die steeds vaker terugkeert is de vraag naar een ander verdienmodel.

Partners

Natuur & Milieu

LTO Nederland

Ministerie van EL&I

DRIE FASEN

1. DE DIALOOG
We gaan het gesprek aan en lokken het debat uit door een drietal voorloperbedrijven te helpen met de dialoog met de omgeving. Deze fase is afgerond in 2011.
2. MARKCONCEPTEN
We trekken de discussie door naar haalbare en duurzame concepten van varkenshouderij (in de meest brede betekenis). Vanaf eind 2011 gaan we met deskundigen zoeken naar marktconcepten en vertalen die in een mogelijke businesscase. 
3. BUSINESS CASE
Ten slotte gaan we over tot de implementatie en het maken van de businesscase: deze fase wordt in de loop van 2012 ingevuld.