Verbeterplan van regulier melkveebedrijf naar open source boerderij

Denissen VOF staat aan de vooravond van een investering in een nieuwe stal. De keuze die voorligt is om het traditionele pad van schaalvergroting in te slaan of om te kiezen voor een innovatief en alternatief verdienmodel. Wat ons betreft kiezen wij voor het laatste.

Vanuit persoonlijke drijfveer en visie op hoe de landbouw zich tot de samenleving zou moeten verhouden wil Denissen VOF op zoek naar een nieuwe vorm van een melkveebedrijf; de open source boerderij. Een plan dat op veel enthousiasme kan rekenen en al de Dragons Den prijs won op de dag over nieuwe verdienmodellen, op Agri Meets Design tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven in 2013.


Een plek waar in de eerste plaats melkvee gehouden wordt, maar wat daarnaast een plaats is waar de landbouw op alle mogelijke manier verbinding zoekt en in contact komt met de samenleving. Wij nodigen burgers, verenigingen maar vooral ondernemers uit om samen met ons vorm te geven aan deze ambitie. Wij denken dat wij hiermee een bedrijf kunnen creëren dat een substantiële bijdrage levert aan een duurzame productie en tegelijk positief inspeelt op huidige vraagstukken die spelen in de landbouw (zoals transparantie in de keten en het sluiten van kringlopen).

 

Op deze manier vormen dragen we als bedrijf bij aan verschillende doelstellingen van de UDV (Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij); namelijk het opzetten van een nieuw organisatiemodel voor een boerderij (opensource en d.m.v. het vormen van een coöperatie met mensen en bedrijven uit de omgeving), het borgen van meer dierenwelzijn, het zorgen voor lokale verbinding door het open bedrijf, integraal duurzaam produceren, een nieuwe vorm van rendabele bedrijfsvoering. Maar niet in de laatste plaats een plek waar kennis opgedaan wordt en verspreidt wordt over hoe het boerenbedrijf zich op een creatieve manier kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. Daarbij spelen we als bedrijf graag een koploperrol, waarmee we door te laten zien dat het kan een transitie naar een duurzamere landbouw teweeg brengen.

 

Bron: RVO

Open source

open-source-boerderij-rob-denissen-udv-project.png

Ambities

Dit project sluit aan bij de volgende ambities van de UDV:

 

  • 12. Lokale verbinding
  • 13. Rentabiliteit
  • 14. Arbeid
  • 15. Kennis, leer- vermogen & innovatie

Speerpunten

Dit project sluit aan bij de volgende UDV speerpunten: