Transport van dieren


Diertransport vormt een belangrijk aandachts- en actiepunt in de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij. Vervoer van levende dieren dient te voldoen aan strenge normen.

Daartoe worden door de ketenpartijen initiatieven genomen om het dierenwelzijn verder te waarborgen en kwaliteitsnormen  aan te scherpen. Daarnaast worden met stakeholders mogelijkheden onderzocht om aantal transporten te verminderen en slachtdieren zoveel mogelijk in de regio af te zetten.

Partners

COV

ministerie-economische-zake.png

 

Dierenbescherming