Tools voor duurzaamheid


Welke tools helpen veehouders nou écht om aan duurzaamheid te werken? FrieslandCampina heeft tijdens workshops over verduurzaming met ruim 150 veehouders hierover gesproken. Een brede verkenning, ook om er achter te komen hoe melkveebedrijven nu al op diverse duurzaamheidsaspecten scoren. En welke adviezen en ondersteuning ze nodig hebben om verbeteringen te realiseren.

De betrokken melkveehouders hebben intensief met de beschikbare tools gewerkt. De tools die door hen als bruikbaar en praktisch zijn benoemd, worden begin 2012  in een kwaliteitsborgingsysteem opgenomen.

Partner

NZO