Terugwinnen van grondstoffen uit mest


Twence Afval en Energie, LTO Noord en InnovatieNetwerk pakken gezamenlijk de mestproblematiek aan door grondstoffen terug te winnen uit mest. Mest is een bron van waardevolle grondstoffen als biogas, kalium, nitraat, fosfaat en water. Maar deze moeten er dan wel eerst uitgehaald en bewerkt worden.

De samenwerkende partijen richten zich op een vraaggestuurde aanpak vanuit ketens waarbinnen de mest aangeboden, verwerkt en de grondstoffen afgezet worden. Het gaat daarbij in eerste instantie om mestvergisting bij de boer (inclusief distributie van de energieproducten die hieruit voortkomen) en centrale verwerking van het overschot aan digestaat voor de afzet van mineralen (vooral fosfaat)als kunstmestvervanger. In een later stadium zal tevens de verwerking tot grondstoffen voor de chemische industrie opgepakt worden.

De energiewaarde van de mest kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van de doelen voor het biogasaandeel in 2020. Mestraffinage draagt daarmee bij aan de doelstelling van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij.

Partner

LTO Nederland