Sturen op de klimaatvoetafdruk van diervoeders


De diervoedingsketen wil weten welke effecten de productie en het gebruik van diervoeders hebben op het klimaat, om deze te kunnen verminderen. Hiervoor zijn de betrokken agrosectoren een project gestart dat dient als eerste stap om hier meer kennis en inzicht over te krijgen.

Deze kennis moet leiden tot een handig rekeninstrument waarmee de ‘Carbon Footprint Diervoeding’ kan worden berekend door bedrijven die in de keten actief zijn. Dit geeft vervolgens de mogelijkheid om deze klimaatvoetafdruk te verlagen.

Klik hier voor meer informatie.

Partners

LTO Nederland

Nevedi