Smart dairy farming


Op welke manier kan technologie (ICT, sensoren, modellen) het dagelijkse management ondersteunen van individuele koeien op het boerenbedrijf? Friesland Campina, Agrifirm en CRV zijn de initiatiefnemers van het project Smart Dairy Farming. Samen met een aantal innovatieve veehouders, dierenartsen, technologiebedrijven en kennisinstellingen voeren ze het project uit.

Aanleiding is de notie dat in grootschalige systemen de beschikbare arbeidstijd, ofwel de aandachtstijd per dier, en mede daardoor de tolerantie voor zieke dieren, sterk afneemt. Dit leidt op grote bedrijven in bijvoorbeeld Amerika tot zeer hoge vervangingspercentages. Het project heeft tot doel de diergezondheid en duurzaamheid van de melkveehouderij te versterken via sensortechnologie en samenwerking in de zuivelketen. Op de eerste plaats dient de ondernemer gesteund te worden in zijn bedrijfsmanagement.

Het project richt zich o.a. op:

  1. het ontwikkelen van een monitoring doel (signalering) 
  2. het ontwikkelen van beslissingsondersteunende modellen
  3. het vergroten van de arbeidsefficiëntie
  4. verhoging van het adviesniveau
  5. benchmarking van bedrijven middels kengetallen 
  6. opwaardering van koedata en koppeling daarvan aan relevante partijen

Partners

NZO

Nevedi