Routekaart Zuivelketen


Op welke manieren kan de zuivelketen (verder) verduurzamen? Wat is er voor nodig,  en waar zit de meeste potentie: zon, wind of biogvergisting? Dat zijn de vragen waar de Stuurgroep Duurzame Zuivelketen d.m.v. allerlei gesprekken met stakeholders, workshops en onderzoeken antwoorden op heeft gezocht. Met al deze informatie is een routekaart samengesteld die de stappen laat zien die nodig zijn om de duurzaamheidsambitie te verwezenlijken.

De resultaten die verwerkt zijn in de Routekaart laten zien dat op korte termijn de meeste winst zit in biovergisting. Initiatiefnemers NZO en LTO werken samen met ketenpartijen en de overheid aan innovatie en onderzoek naar technische mogelijkheden en de kwaliteit van eindproducten. Daarnaast wordt onderzocht hoe er ook winst met wind en zon te behalen valt.

 

Partners

NZO

LTO Nederland