Routekaart VleesBinnen de vleessector staan de thema’s duurzaamheid en energie hoog op de agenda. De sector doet dan ook mee met de Meerjarenafspraken Energie-efficiency om in 2030 een energiebesparing van 30% - 50% in de vleessector te realiseren.
Na een uitgebreide voorstudie is in 2010 het project Routekaart Vlees gestart waarbij aan de hand van vijf deelprojecten (koelen en vriezen, conserveren, energie efficiënte productie, nevenproducten en keteninnovatie) wordt onderzocht hoe die energiebesparing tot stand gebracht kan worden.

Met behulp van de routekaart wordt in kaart gebracht welke technologieën onder welke voorwaarden de beste kansen voor de sector opleveren. Op korte, middellange en lange termijn. Daarbij is steeds de centrale vraag: welke technieken hebben zoveel potentie dat we daar op kunnen inzetten om het einddoel te realiseren? En hoe zijn nieuwe inzichten en technieken met elkaar te matchen? Dit gebeurt door per deelproject externe onderzoeken te verrichten, workshops op te zetten, interviews met sleutelfiguren af te nemen en toekomstvisies te ontwikkelen. Dit project wordt in april 2012 afgerond.

Klik hier om de Routekaart Vlees te downloaden

Partners

Ministerie van EL&I

COV