Richtlijnen diertransport


Op initiatief van het ministerie van EL&I en Wageningen UR-LEI is onderzocht wat er voor nodig is om dieren tijdens transport zo min mogelijk stress te laten ervaren. Daarvoor zijn objectieve criteria in kaart gebracht die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Input daarvoor vormen het  Quality System Livestock Logitics (QLL) van transporteurs en de EFSA richtlijnen.

Deze richtlijnen zijn naast elkaar gelegd en getoetst. Hierdoor  ontstaat een onderbouwde richtlijn voor zowel transporteurs als veehouders als het gaat om welzijn en gezondheid van dieren tijdens transport. Met ketenpartijen wordt verder onderzocht hoe de criteria zijn te borgen en te gebruiken binnen bepaalde ketens.

Partners

ministerie-economische-zake.png

web_lei2.jpg

web_cov.jpg