Ranking the Stars

Zoals er meer wegen naar Rome leiden, zo zijn er ook in de varkenshouderij verschillende routes te volgen op weg naar duurzaamheid. In het versnellingsproject ‘Ranking the Stars’ worden die routes concreet gemaakt aan de hand van duurzame initiatieven die perspectief bieden voor de toekomst.

Routekaart duurzame veehouderij

Door beloftevolle initiatieven voor duurzame veehouderij vanuit verschillende perspectieven tegen elkaar af te wegen, is een ‘routekaart duurzame varkenshouderij’ ontwikkeld. Daarin zijn 4 innovatiepaden te ontdekken, gekoppeld aan specifieke ondernemerskwaliteiten, supporter organisaties, mogelijkmakers en valkuilen.

4-innovatiepaden-naar-de-toekomst.png


Elk innovatiepad karakteriseert een bepaald type ondernemer:

 • Dwarsdenker
  Durft en wil het anders doen. Hij/zij ontwikkelt redelijk op zichzelf een uniek en integraal concept, zoekt en creëert zijn eigen afzet. Een small stream segment dat klein blijft, maar anderen uitdaagt.

 • Inspirator
  Zet een onderscheidend, eigen concept op en is gericht op aansluiting. Hij/Zij neemt anderen mee. Small stream segment, met focus op groei naar exclusieve ketens.

 • Voorganger
  Verandert de main stream van binnen uit. Zet zijn/haar stappen vanuit de bestaande markt en vernieuwt daarin als snelste. Neemt volgers op sleeptouw en werkt naar grote gesloten ketens.

 • Oplosser
  Verzint, vindt, en optimaliseert  praktische oplossingen voor actuele issues. Hij /zij laat zien dat losse issues praktisch oplosbaar zijn. Oplossingen passen makkelijk binnen mainstream.

 

Innovatie koppelen aan ondernemerskwaliteiten

De innovatiepaden zijn (aanvullend op het project*) verder uitgediept en geschikt gemaakt voor scholing van toekomstige varkenshouders (studenten) en huidige varkenshouders (via VarkensNET). Daarbij ligt de focus op innovatie gekoppeld aan ondernemerskwaliteit. Het doel is om (toekomstige) ondernemers te inspireren en ondersteunen bij het kiezen van een route die bij hen past, en daar de partners bij te betrekken die bij hen passen. Daarvoor zijn verschillende stappen gezet:

 • Aanscherping van de innovatiepaden
  Met theorie en het spiegelen daarvan aan de melkvee- en pluimveehouderij;

 • Organiseren van verankeringssessies in het onderwijs
  Met docenten van de HAS Hogeschool (Dier- en Veehouderij, Bedrijfskunde & Agribusiness), CAH Vilentum (Varkenshouderij) en andere onderwijsinstellingen (Van Hall Larenstein en het MBO). Gezamenlijk is onderzocht hoe de innovatiepaden een rol kunnen krijgen in het lesprogramma van de studenten;

 • Organiseren van een verankeringssessie met varkenshouders
  Via VarkensNET, met daaraan gekoppeld een “Wroeten met”-sessie (verdiepingsslag);

 • Summerschool “Varkens houden in 2020” in juli 2014
  Georganiseerd door HAS Hogeschool en CAH Vilentum in samenwerking met VIC Sterksel. Daarbij is gebruik gemaakt van de door Natuur&Milieu ontwikkelde ‘waaier voor integrale duurzaamheid’ waarmee studenten (of varkenshouders) kunnen bedenken op welke aspecten ze willen innoveren, en of ze dat in een stap of een sprong willen doen;NM WAAIER Integrale Duurzaamheid.png

 • Enquête onder studenten van de Summerschoool
  Input verzamelen voor de volgende verankeringssessies in het onderwijs en in Varkensnet;

 • Poster en brochure ‘Innovatiepaden in de veehouderij’
  Brochure waarin de ondernemerstypen plus praktijkvoorbeelden in beeld worden gebracht en toegelicht. Innovatiepaden in de veehouderij downloaden

Innovatief boeren

udv-ranking-the-stars-1.png

Speerpunten

Ranking the Stars sluit aan bij de volgende UDV speerpunten:

Ambities

Ranking the Stars sluit aan bij de volgende ambities van de UDV:

 • 01. Fossiele energie
 • 02. Klimaat
 • 05. Mineralen
 • 06. Bodemkwaliteit
 • 09. Dierenwelzijn
 • 10. Diergezondheid
 • 11. Volksgezondheid
 • 12. Lokale verbinding
 • 13. Rentabiliteit
 • 15. Kennis, leervermogen & innovatie

Betrokken partijen

natuur-en-milieu-logo-3.png
web_lto.jpg
web_rabo.jpg
ministerie-economische-zake.png

Overige partijen

 • Projecten LTO Noord
 • HAS Hogeschool
 • CAH Vilentum