Project 'Mijn duurzaamheid'


'Met MIJN Duurzaamheid' bepaal je zelf jouw eigen duurzame bedrijfsstijl. Je maakt je eigen keuzes met aandacht voor boer, koe, burger en milieu.' Het project MIJN Duurzaamheid stimuleert melkveehouders om op een eigen manier invulling te geven aan duurzaamheid op hun melkveebedrijf. Hierbij kijken de ondernemers vanuit vier invalshoeken naar duurzaamheid: boer, koe, burger en milieu met als einddoel een praktisch bedrijfsontwerp.

Mijn DuurzaamDe netwerken van MIJN Duurzaamheid komen acht keer bij elkaar. De deelnemers discussiëren volop met elkaar en kijken bij anderen op het erf. Dit om te komen tot een eigen concreet ontwerp voor een duurzaam bedrijf, en de ideale route daar naar toe. Met de ervaringen uit de netwerken als basis organiseert MIJN Duurzaamheid van het najaar 2011 tot in 2012 Toekomstcafés.

Kijk voor meer informatie over dit project op: www.mijnduurzaamheid.wur.nl

Partners

Ministerie van EL&I

NZO

LTO Nederland