Project koeien en kansen

In 'Koeien & Kansen' zoekt een groep van 16 enthousiaste melkveehouders samen met onderzoekers naar de mogelijkheden van een duurzame en tevens maatschappelijk geaccepteerde melkveehouderij. Zo wordt bij de deelnemende melkveehouders aan Koeien & Kansen onder andere onderzoek gedaan naar ammoniakemissie en hoe dat in het kader van duurzaamheid beter te managen valt.

Maatschappelijke acceptatie van de bedrijfsvoering is voor de toekomst van de melkveehouderij steeds belangrijker. Veel melkveehouders beseffen dat. Niet alleen techniek en economie zijn belangrijk voor de bedrijfsontwikkeling. De maatschappij kijkt mee en stelt nieuwe randvoorwaarden. Veehouders beheren een groot deel van het Nederlandse landschap. Hoe gaan ze daar om met milieu, natuur, landschapsinrichting en dierwelzijn?

Klik hier voor meer informatie.

Partner

Ministerie van EL&I