Nieuwe stalontwerpen varkenshouderijHet project 'Stalontwerp: een mooie innovatieve varkensstal' is een initiatief van de Rijksadviseur voor het Landschap, Yttje Feddes, de provincies Noord-Holland, Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland en Utrecht en het samenwerkingsverband Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij.
Elke provincie heeft een provinciaal team samengesteld met een varkenshouder, een stallenbouwer of een adviseur en een landschapsarchitect. Deze teams zijn elk gekoppeld aan een architectenbureau. In samenwerking met de provinciale teams zullen zij een nieuw stalontwerp maken voor een varkensstal. Uiteindelijk levert het project straks zes concrete voorbeelden van mooie en betaalbare stallen voor varkens met minimaal een 1-ster Beter Leven kenmerk, die goed in het landschap passen. Klik hier voor het stallenboek.

Het project heeft als doel de algemene kwaliteit van de agrarische bebouwing in het landelijk gebied en daarmee ook het imago van de sector intensieve veehouderij te verbeteren. Het stalontwerp moet ook laten zien dat innovatieve en duurzame oplossingen in de landbouw toepasbaar gemaakt kunnen worden in het ontwerp van de stal. De binnenkant van de stal kent vaak al veel innovatieve oplossingen, het wordt tijd dat deze ook aan de buitenkant zichtbaar zijn.

De intensieve veehouderij heeft de afgelopen jaren al diverse stimuleringsregelingen gehad en deze hebben op papier (en een enkel uitgevoerd project) tot goede voorbeelden geleid voor de inrichting van erf en bedrijfsbebouwing. In het veld zijn echter vooral laagwaardige kwaliteit van bebouwing en weinig zorgvuldige erfinrichting zichtbaar. Dit bleek ook uit de veldverkenning die de Rijksadviseur voor het Landschap heeft laten doen naar de landbouwontwikkelingsgebieden.

Dat is zorgelijk vanuit de landschappelijke kwaliteit, maar ook voor het imago van de sector zelf. De oppositie tegen de intensieve veehouderij, die op dit moment weer zeer actueel is, lijkt meer voort te komen uit zorg voor dierwelzijn en volksgezondheid dan uit zorg over lelijkheid, maar de aantasting van het landschap en gebrek aan transparantie van de bedrijven doen de zaak zeker geen goed.

Door ondernemers vanaf het begin te betrekken en de zorg vanuit de provincies voor het vervolgtraject tot uitvoering, zullen uit dit project een aantal ontwerpen komen die daadwerkelijk gebouwd worden en als voorbeeld kunnen dienen. Uniek aan deze stalontwerpen is dat ze wat betreft kostprijs moeten concurreren met de standaard stalsystemen en stallen die gebouwd worden.

Het team van Yttje Feddes zal ook een stallenportfolio maken, een voorbeeldenboek van reeds gerealiseerde ontwerpen, dat kan dienen als inspiratie voor ondernemers, stallenbouwers, erfbetreders en overheden.

UTRECHT WINNAAR VAN INNOVATIEVE VARKENSSTALLENOp donderdag 22 september 2011 heeft Staatssecretaris Bleker (het ministerie van EL&I) de prijs van 25.000 euro uitgereikt aan de Utrechtse ondernemer Steef Uijttewaal uit Schalkwijk. Deze prijsuitreiking was het slot van een ontwerptraject, begin dit jaar gestart door vijf provincies en de Rijksadviseur voor het Landschap Yttje Feddes. Klik hier voor het hele persbericht.

Partners

IPO

LTO Nederland

Ministerie van EL&I