Minder fosfaat in dierlijke mest


Op 20 april 2011 hebben LTO Nederland en Nevedi samen het startsein gegeven voor de campagne “Resultaat met minder fosfaat”. Deze campagne maakt onderdeel uit van het eveneens gezamenlijke voerspoor-project met als doel: 10 miljoen kg minder fosfaat in 2011 en nog eens 10 miljoen kg minder voor 2013.

Veehouders en diervoederleveranciers gaan samen aan de slag om met kennis, aangepaste rantsoenen en voeders de fosforbenutting te verbeteren. Terugdringing van het fosfaatoverschot is van groot belang voor de continuïteit en het toekomstperspectief van de sector. Een lagere fosfaatuitstoot draagt bij aan het behoud van milieuruimte voor de veehouderij. Het past ook in het streven naar een duurzame veehouderij, dat bepalend is voor het versterken van het imago onder burgers.

Reactie van een rundveehouder

Klik hier om het filmpje van een rundveehouder over het project 
'Resultaat met minder fosfaat' te bekijken.

Reactie van een varkenshouder

Klik hier om het filmpje van een varkenshouder over het project 
'Resultaat met minder fosfaat' te bekijken.

Partners

LTO Nederland

Nevedi