Met het lupinevarken naar de markt

Meer dan ooit hebben consumenten behoefte aan vlees dat verantwoord en duurzaam is geproduceerd. Er zijn echter nog maar weinig veehouders die een milieu-en diervriendelijke werkwijze weten te vertalen naar een onderscheidend product en een aansprekend merk. Het versnellingsproject ‘met het lupinevarken naar de markt’ wil daar verandering in brengen.

Eerlijk, dier- en milieuvriendelijk product

Het Lupinevarken staat voor diervriendelijke huisvesting, een energie-neutrale bedrijfsvoering en lokaal geteeld veevoer. Een eerlijk, dier- en milieuvriendelijk product en uniek en innovatief concept van de familie Ten Have - Mellema in het Groningse Beerta. Hun bedrijfsfilosofie is gebaseerd op de kringloopgedachte waarbij op het eigen bedrijf lupine, tarwe en maïs worden verbouwd als voer voor de varkens.

 

De zeugen lopen op het stro van de deze gewassen. De mest wordt in een eigen biogasinstallatie vergist en het gas wordt omgezet in elektriciteit voor woonhuis en stallen. Het restproduct gaat weer op het land als voedingsstof voor de lupine, tarwe en mais. Door deze kringloop is import soja overbodig, waarmee het lupinevarken positief bijdraagt aan het verlagen broeikasgasemissies en energiegebruik.

 

Het Lupinevarken wordt gehuisvest in de speciaal ontwikkelde Dartelstal met vrije uitloop en stro op de vloer. Door al deze voorwaarden komt het vlees van het Lupinevarken in aanmerking voor twee sterren van het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming.

 

lupinevarken-facebook-annechien-ten-have.png 

Stappenplan op weg naar de markt 

Voor het op de markt brengen van het lupinevarken zijn een aantal stappen benoemd:

 

  • Onderzoek naar marktmogelijkheden en marktkeuzes
  • Productkeuzes en proposities
  • Definiëren van merk (naam), concept, strategie
  • Markt en productafzet

 

Lekker vlees

Uit blinde smaaktesten blijkt dat consumenten het lupinevarkensvlees lekkerder vinden en dat ze bereid zijn er een hogere prijs voor te betalen. Een pluspunt van het Lupinevarkensvlees is dat er bij het bereidingsproces aanmerkelijk minder vochtverlies is dan bij regulier varkensvlees. En, belangrijk voor de producenten en handel, het lupinevarkensvlees is geschikt voor lucht-gedroogde vleeswaarbereiding.

 

Strategie en financiering

Al deze resultaten uit de eerste twee stappen van het project zijn in fase drie vertaald naar het kiezen van een merknaam, conceptontwikkeling en het bepalen van de strategie. Parallel daaraan lopen de gesprekken met afnemers en ketenpartners; welke afspraken kunnen worden gemaakt tegen welke condities en passend bij de filosofie van het Lupinevarkens-concept? Daarnaast is er het punt van financiering: banken willen zekerheid en ook al is de klant er al wel (de geïnteresseerde consument die bewust wil kunnen kiezen voor lupinevlees), zolang de afnemer nog niet in beeld is, zijn de banken terughoudend.

 

Samenwerkingsafspraken 

De focus ligt nu dan ook op samenwerkingsafspraken met een (of meer) afnemers. Ondertussen wordt door media aandacht (redactionele artikelen in publieke en vakpers, interviews en radio) publiciteit gegenereerd om het Lupinevarken aan een brede doelgroep bekend te maken.

lupinevarken-facebook.png

Lupinevarken

met-het-lupine-varken-naar-de-markt-udv-project.png

Speerpunten

Dit project sluit aan bij de volgende UDV speerpunten:

Ambities

Dit project sluit aan bij de volgende ambities van de UDV:

  • 09. Dierenwelzijn
  • 10. Diergezondheid
  • 13. Rentabiliteit