Kringloop van verbinden

Het versnellingsproject ‘Kringloop van verbinden’ is een vervolg op het praktijknetwerk ‘de boerderij als superorganisme’ (2011-2014). Daarin heeft een team van melkveehouders, ontwerpers en onderzoekers een integraal duurzamer boerderijsysteem ontwikkeld voor de melkveehouderij: “de Boerderij die verbindt”.

Een boerderijsysteem dat gebruik maakt van ecologische mechanismen en principes en de volgende uitgangspunten hanteert:

 • Optimaal hergebruik van mineralen
 • Zo schoon- en zuinig mogelijk produceren

De boerderij die bindt

Het doel van het versnellingsproject is om in een coalitie van partijen “de Boerderij die verbindt” in de praktijk neer te zetten. Daarvoor moeten openstaande vragen op het gebied van duurzaamheid, rendement en markt worden beantwoord. De samenwerkende partners, ondernemers en netwerkpartijen vormen samen een ontwerpatelier. Het ontwerpatelier werkt de deelinnovaties verder uit, zodat ze praktijkrijp worden en aansluiten bij de behoefte in de markt.

boerderij-die-bindt.pngDeelinnovaties

De genoemde deelinnovaties zijn geselecteerd uit de meer dan 200 innovaties die door de 12 deelnemende ondernemers zijn gedefinieerd en onderverdeeld als innovaties voor:

 1. vandaag en voor iedereen toepasbaar
 2. morgen, maar niet voor iedereen toepasbaar
 3. niet morgen en niet voor iedereen
 4. voor iedereen, maar nu nog niet te realiseren


37 van deze innovaties bleken in categorie 1 te vallen. Elke deelnemende ondernemer heeft bepaald welke van deze deelinnovaties passen binnen zijn bedrijfsvoering. In het versnellingsproject worden nu 17 geformuleerde innovaties/maatregelen daadwerkelijk toegepast en verbinding met de consument gezocht. En met succes:

 

 • Eén ondernemer uit het netwerk, Boy Griffioen uit Weesp is zelf gaan verkazen, direct na het melken en zonder voorkoelen. Hierdoor ontstaat een energiebesparing van naar schatting 50 kWh per 100 kg kaas op het bedrijf
 • Henk den Hartog uit Abcoude heeft een boerderijwinkel waar hij vlees en melk van de boerderij aan consumenten verkoopt. Op de boerderij is een composteringsplaats ingericht waar consumenten hun compost kunnen storten. Door het terugbrengen van mineralen van consument naar producent hebben veehouders de beschikking over hoogwaardigere meststoffen. Hierdoor kan meer eigen eiwit van het land gehaald worden ter vervanging van de soja aanvoer uit Brazilië.
 • Dubbel gebruik van de stal als kas: Jan Wieringa gebruikt de stal in de winter voor het vee, maar in de zomer als kas en daarmee als pluktuin voor consumenten.

 

Door dit soort sociale innovaties zijn minimaal 15.000 consumenten in aanraking gekomen met de “Boerderij die verbindt”.

Samenwerking en kennisuitwisseling

In het project wordt samengewerkt en kennis uitgewisseld met Natuur & Milieu, DLV, LTO, Youth Food Movement, Het Boerengilde, diverse provincies en Bioniers. Deze partijen brengen hun kennis over verduurzaming, vermarkting en verbinding met de consument in en zijn sparringpartner voor de ondernemers. Na afloop van het project bepalen de ondernemers welke deelinnovaties binnen hun bedrijfsvoering passen en welke besparing op energie, mineralen en kosten dit oplevert. Ook bij nieuwbouwplannen zijn de ervaringen uit het project belangrijk voor ondernemers om te bepalen in hoeverre het concept “de Boerderij die verbindt” integraal toepasbaar is op hun bedrijf.

 

Minder mineralen

kringloop-van-verbinden-udv-project.png

Ambities

Dit project sluit aan bij de volgende ambities van de UDV:
 

 • 01. Fossiele energie
 • 02. Klimaat

Speerpunten

Dit project sluit aan bij de volgende UDV speerpunten: