Klimaatneutrale stal


De Nederlandse zuivelsector heeft het prototype voor de klimaatneutrale stal gepresenteerd. De nieuwe stal heeft zonnepanelen en biovergisters waarmee melkveehouders energie kunnen leveren aan zuivelfabrieken of woonwijken.

Daarbij staan de natuurlijke behoeften van de koeien centraal. Zij kunnen bijvoorbeeld zo veel mogelijk buiten lopen. Onderdelen van dit nieuwe concept worden nu op een aantal voorbeeldbedrijven toegepast. Met de kennis en ervaring die we zo opdoen, hopen we straks de klimaatneutrale stal integraal op meerdere melkveebedrijven te kunnen lanceren.

Partner

NZO