Kaas met veevoer van dichtbij

Wat van ver komt is… niet nodig! Deze variant op het bekende Nederlandse spreekwoord zou het motto kunnen zijn van het versnellingsproject ‘kaas met veevoer van dichtbij’. Uitgangspunt daarbij is om het vee met lokaal geproduceerd veevoer te voeden, kringlopen te sluiten en zo de ecologische impact van geïmporteerd veevoer te verminderen. In dit project werken ketenpartijen samen om een biologische kaas te ontwikkelen die geproduceerd is met regionaal veevoer. Deze ‘kaas met lokaal verhaal’ wordt via natuurvoedingswinkels en de webshop verkocht. Het is daarmee een voorbeeld project voor het sluiten van kringlopen en het gebruik van regionaal voer.

aurora-kaas-merkteken.png

Kaas met een lokaal verhaal

1537-VIGNET-lokaal-veevoer-STANDAARD-PMS632.pngDe aandacht voor regionaal veevoer neemt toe, onder andere door de wens om in Nederland en andere Europese landen meer zelfvoorzienend te zijn met eiwit voor veevoer. Maar om regionaal veevoer van de grond te krijgen en kringlopen te sluiten, is het van belang dat de producten op basis van regionaal veevoer kunnen vermarkten. Milieudefensie, retail, veehouders en akkerbouwers werken in verschillende pilots samen om zo een doorbraak te forceren voor het gebruik van regionaal veevoer in Nederland. Milieudefensie heeft criteria opgesteld waaraan de melkveehouders moeten voldoen.

Daarnaast wordt een onafhankelijk voeradviseur ingehuurd voor advies over wettelijke- en kwaliteitsaspecten van veevoer en het onderzoeken en bepalen of een regionaal aangeleverde voersoort voldoet aan de criteria voor toereikende veevoeding. En of het realistisch is een bepaald veevoer regionaal in te kopen.

Aangepaste bedrijfsvoering

Om anders te gaan produceren moeten de 11 veehouders uit dit versnellingsproject hun bedrijfsvoering omgooien. En nadenken over een gefaseerde overgang, want niet alles kan voor iedereen in één keer lokaal worden gerealiseerd. Ze krijgen te maken met teeltplannen: wat kan op eigen grond worden verbouwd en wat door lokale akkerbouwers? Wat is/wordt de rol van de veevoerfabrikant; kan hij de benodigde grondstoffen uit Nederland leveren? Wat wordt de meerprijs van het product en hoe zit ’t met de afzet?

allemaal-lokaal-kraampje.pngAllemaal lokaal

Om ook de consument te bereiken en het belang van lokaal geproduceerd voedsel onder de aandacht te brengen heeft Milieudefensie de website allemaal-lokaal.nl. Deze vertelt het verhaal van de sojaketen en laat zien hoe het ook anders kan.

De stand van zaken

Inmiddels zijn 3 deelnemers aan het project compleet biodynamisch met uitsluitend Nederlands veevoer en zijn de overige deelnemende melkveehouders overgestapt op Europees veevoer.

aurora-kaas-merkteken.pngIn de Ekoplazawinkels ligt de biologische seizoenskaas van het project in de schappen. Hierover wordt via nieuwsberichten, facebook, Twitter en het Ekoplaza magazine gecommuniceerd. Ook in het magazine De Betere Wereld is aandacht aan de kaas en het daarbij horende verhaal besteed. De kennis over het gebruik van lokaal veevoer zal worden gedeeld met vakgenoten. Daarnaast wordt onderzocht welke afzetkanalen er nog meer zijn en wat er voor nodig is om dit project breder uit te rollen.

 

Biologische kaas

kaas-met-veevoer-van-dichtbij.png

Ambities

Dit project sluit aan bij de volgende ambities van de UDV:

  • 01. Fossiele energie
  • 02. Klimaat
  • 10. Diergezondheid
  • 12. Lokale verbinding
  • 13. Rentabiliteit

Speerpunten

Dit project sluit aan bij de volgende UDV speerpunten: