Innovatieprogramma Varkansen

Het samenwerkingsverband stimuleert het realiseren van concrete voorbeelden van integraal duurzame varkenshouderij.  Dat doet zij via praktijkexperimenten en ontwikkelingsgericht onderzoek. De toekomstbeelden uit het herontwerptraject Varkansen dienen daarbij als inspiratiebron.

De individuele behoefte van het varken staat er centraal en efficiëntie en duurzaamheid gaan er hand in hand. De Wageningen UR Livestock Research ontwikkelde drie stallen met de namen De Pagode, de Pijler, en de Parel.

Star Plus

 

Varkenspension

3 nieuwe stallen

 

LTO Nederland

 

Dierenbescherming