Innovatie in bedrijf

Het versnellingsproject ‘Innovatie in bedrijf’ richt zich sinds 2012 op de brede toepassing van vernieuwingen in de varkenshouderij en de varkensvleesketen door middel van ‘boeren leren van boeren’. Een groep energieke en actieve boeren die al drie jaar onderling kennis uitwisselen en hun kennis en ervaring ook graag delen met studenten en andere partijen, zelfs in het buitenland. Onder andere via de Pigs Innovation Tour.

Varkenshouders leren bij voorkeur van elkaars kennis en ervaringen in de praktijk. De demobedrijven van de ‘vernieuwers’ in de sector zijn aansprekende en leerzame voorbeelden voor de ‘volgers’. Daarnaast zijn de vernieuwers zelf op zoek naar begeleiding bij het opdoen van praktijkkennis en ervaring. ‘Innovatie in bedrijf’ is ontwikkeld voor het ondersteunen en verder brengen van de demofunctie die de vernieuwers onder de varkenshouders voor hun collega’s hebben. En om de grote groep volgers hierover te informeren en mee te nemen in hun proces om stappen te zetten. Het project hoopt in 2016 een vervolgstap te kunnen maken.

pit-boeren-leren-van-boeren.png

Boeren leren van boeren

De volgende activiteiten zijn ondernomen:

 • Samenwerking met UDV project Ranking the Stars
  Om te beginnen is gezamenlijk een ‘groslijst’ met innovatie-ideeën, innovatie-experimenten en innovatie in bedrijf opgesteld. Vervolgens is in een expertsessie vastgesteld welke bedrijven benaderd zouden worden om deelnemer van het project te worden. Er zijn 10 bedrijven gekozen die passend bevonden werden voor het project Innovatie in Bedrijf, daarvan hebben 7 bedrijven besloten om mee te doen.

 • Netwerkbijeenkomsten van de demobedrijven
  Zes keer per jaar komen deze ondernemers bij elkaar om door te praten over een inhoudelijk thema en ervaringen te delen; zoals verdienmodellen, meer diversiteit en innoveren in kleine stappen.

 • Ondersteuning demobedrijven
  Training, organisatorische en financiële ondersteuning van de demobedrijven.

 • pigs-on-tour.pngGerichte communicatie: Pigs Innovation Tour
  Op basis van input van de vernieuwers en de vanuit de doelgroep is besloten het project onder een andere (meer dynamische) naam te communiceren: Pigs Innovation Tour (PIT). Vooral jonge varkenshouders spreekt dit concept heel erg aan. Met verschillende nieuwe eigentijdse communicatiemiddelen.

  Eigen website www.pigsinnovationtour.nl

  Digitale magazines
  Sinds september 2014 verschijnt elke twee weken een digitaal magazine. Daarin worden steeds één varkenshouder en één thema worden uitgelicht. Wat zijn laatste ontwikkelingen op dit bedrijf en/of bij deze ondernemer? En wat is zijn visie op het thema? Deze visie wordt uitgelicht met tekst en film. Ook de erfbetreders van de varkenshouders dragen hieraan bij. De presentatievorm in beeld, geluid en presentatie van de boeren is nieuw en spreekt enorm aan.

  Youtube introductiefilmpjes en themafilmpjes
  Dit zijn de losstaande fimpjes van de deelnemende varkenshouders en filmpjes over de thema’s van het project.

  Een gedrukt magazine
  Magazine met een oplage van 6000 stuks (ism Vakblad Varkens) met daarin aandacht voor de 7 vernieuwers en voor partners van deze bedrijven, de UDV, VVP (Verenigd Varkenshouderij Platform) en Recept voor Duurzaam Varkensvlees.pit-teams.png
 • Sessies met focus op kwaliteit
  Het versnellen van innovatie is lastig te meten, daarom is ingezet op bereik en kwaliteit. Met 21 excursies voor varkenshouders die van hun collega’s willen leren. Verder is ingezet op 7 themabijeenkomsten. Onderwerpen van de excursies en PIT sessies die in 2014 en 2015 onder andere voorbij kwamen:

  • Omgevingsmanagement
  • Doelbewust naar hoger niveau
  • Hogere gezondheid & de andere kant
  • Geld tellen doe je zelf
  • Optimaal inseminatiemoment
  • Kraamstalmanagement
  • Gezondheid biggen

   

  • VarkensNET studentendag
  • PIT collegetour
  • Pitsessie leerlingen Helicon
  • Broeikas OID
  • PIT kraamstal 3.0
  • Groenhorst studentendag
  • Boerenbond België

 

 • broeikas-sessie-jongeren.pngBroeikassessies ‘Jongeren in de Rally’
  19 en 20 juni organiseerde VarkensNET samen met Agri Meets Design Broeikassessies ‘Jongeren in de Rally’. Beide dagen 1 sessie met een specifiek thema. Dag 1 ‘Dierenwelzijn in een vorm die bij je past’ en dag 2 ‘Meerdere wegen naar gezonde dieren’. Tijdens de sessies stond het verder helpen van vragen van ‘young potentials’ (studenten of jonge varkenshouders)

 • Boerenbond België
  Zelfs vanuit het buitenland is er vraag gekomen naar de kennis en expertise van het project en Pigs Innovation Tour. Op 27 januari 2015 zijn een aantal deelnemers van het project naar Antwerpen geweest om hun ervaringen te delen.

Pigs Innovation Tour 2014/2015

innovatie-in-bedrijf-varkensboer-erik.png

 

pigs-on-tour-logo.png

PIT Partners

Agrifirm Feed ForFarmersHendrix De Heus Voeders
Rabobank Inno+ Varkensnet
Boehringer Ingelheim MSD Animal Health Suvita Varkensartsen
Boerenbond Deurne Vereijken Hooijer

Organisatie

Innovatie in bedrijf wordt gefinancierd door de UDV, de land-en tuinbouworganisaties, ondernemers en bedrijfsleven (zie PIT partners hierboven). De projectuitvoering is in handen van Projecten LTO Noord, Varkensnet en CIC Sterksel.

Speerpunten

Innovatie in Bedrijf sluit aan bij de volgende UDV speerpunten:

Ambities

Innovatie in Bedrijf sluit aan bij de volgende ambities van de UDV:

 • 09. Dierenwelzijn
 • 10. Diergezondheid
 • 11. Volksgezondheid
 • 12. Lokale verbinding
 • 13. Rentabiliteit
 • 14. Arbeid
 • 15. Kennis, leer- vermogen & innovatie