Het Nieuwe Veehouden 2 en 3

Vertrekpunt van het versnellingsproject ‘Het nieuwe Veehouden’ (HNV) was en is het ontdekken van en toewerken naar een én-én veehouderij. Dan gaat het om veehouderijconcepten of -systemen die goed zijn voor dier én milieu én ondernemer én burger/consument. En uiteraard haalbaar en betaalbaar zijn. Het Nieuwe Veehouden gaat stapsgewijs: fase 2, de realisatietrajecten, is net afgerond en inmiddels zijn we gestart met fase 3: de mogelijkmakersnetwerken. 

  Fase 2: Realisatietrajecten   Fase 3: Mogelijkmakersnetwerken
  realisatietrajecten-boeiende-boeren.png   mogelijkmakers-netwerken.png
 

HNV2 ondersteunt de ontwikkeling van innoverende ondernemers en adviseurs.
Lees meer

 

HNV3 ondersteunt ondernemers bij de concrete realisatie van hun innovatieve plannen.
Lees meer

Terugblik resultaten Het Nieuwe Veehouden 1

 • Versterken boegbeeldfunctie
  Ondernemersplannen en gerichte ondersteuning zorgen voor inspirerende voorbeeldbedrijven.

 • Verspreiden van methodieken en succesvolle realisaties via erfbetreders
  Met adviesorganisaties en erfbetreders kennis en alternatieve mogelijkheden delen;

 • Analyse transitievoorwaarden voor succesvolle verduurzaming
  Onderzoek naar de bijdrage van de projectactiviteiten aan de vorming van nieuwe netwerken, samenwerkingsstructuren en condities, waardoor realisatie van innovatieve ondernemersplannen mogelijk is.

Hier is goed te zien hoe dichtbij de stad is. De extra gronden die door sloop (Zuid-Limburg is een krimpregio) vrijkomen, bieden Erkens kansen. Het onderhoud hiervan is voor gemeentes een kostenpost. Grond in bruikleen afgeven, is dan een aantrekkelijk alternatief. Zo werd een stadsboerderij een steeds realistischer doel. Vanwege het gemak richtte Erkens zich op grasland. Dat betekende wel dat hij zijn oude stiel van melkveehouder weer moest oppakken. 

Meer informatie

Twee projecten

flyer-het-nieuwe-veehouden.png
Flyer downloaden

Ambities

Dit project sluit aan bij de volgende ambities van de UDV:

 • 09. Dierenwelzijn
 • 10. Diergezondheid
 • 11. Volksgezondheid
 • 12. Lokale verbinding    
 • 13. Rentabiliteit
 • 14. Arbeid
 • 15. Kennis, leer- vermogen & innovatie

Speerpunten

Dit project sluit aan bij de volgende UDV speerpunten: