Het nieuwe ei met veevoer van dichtbij

Productinnovatie met een verhaal. Zo zou je het versnellingsproject ’Het nieuwe ei met veevoer van dichtbij’ wel kunnen noemen. Het sluit aan bij de uitgangspunten van het project Allemaal Lokaal van Milieudefensie, waarin wordt ingezet op het gebruik van regionaal veevoer in Nederland. In het versnellingsproject ’Het nieuwe ei met veevoer van dichtbij’ werken verschillende schakels in de keten in samen aan de productie van eieren op basis van regionaal voer.

Een ei met een verhaal, dat als regionaal product (het GIJS-ei) in de schappen van de PLUS supermarkten wordt verkocht. Deelnemers aan het project willen laten zien dat dierlijke producten (zoals kaas en eieren) geproduceerd kunnen worden op basis van regionaal veevoer.

het-nieuwe-ei-met-veevoer-van-dichtbij-gijs-ei.png

Regionaal veevoer

vrije-uitloop-ei-gijs-lokaal-veevoer.pngDe aandacht voor regionaal veevoer neemt toe, onder andere door de wens om in Nederland en andere Europese landen meer zelfvoorzienend te zijn met eiwit voor veevoer. Maar om regionaal veevoer van de grond te krijgen en kringlopen te sluiten, is het van belang dat de producten op basis van regionaal veevoer kunnen vermarkten. Daarvoor is in dit versnellingsproject contact gezocht met Streek Selecties, een Nederlands bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en distributie van streekproducten van Nederlandse bodem. Het bedrijf verzamelt streekproducten onder een merk (zoals GIJS) en biedt deze via de PLUS supermarkt aan bij een breed publiek.

Stappen op weg naar het nieuwe ei

Milieudefensie, de deelnemende pluimveehouder, akkerbouwers en Streek Selecties hebben bij het tot stand komen van ’Het nieuwe ei met veevoer van dichtbij’ (het GIJS-ei) o.a. de volgende stappen gezet:

 

 • Er is een plan gemaakt voor teelt van regionaal veevoer: welk gedeelte van het voerrantsoen kan door lokale akkerbouwers geteeld worden. Hiervoor is de expertise en advies van nutritionist ingehuurd.
 • Er is een teeltplan gemaakt voor de teelt van de gewassen.
 • Er zijn afspraken gemaakt met akkerbouwers over teelt en medewerking aan open dagen.
 • Er ligt een plan voor borging van kwaliteitseisen voer.
 • Met een publiekscampagne wordt aandacht gevraagd voor de problematiek van veevoerproductie in Zuid-Amerika, maar óók voor de oplossing door veevoer van dichtbij.
 • Het GIJS-ei is gelanceerd.
 • Door middel van  advertorials en artikelen in tijdschriften is aandacht gevraagd voor het GIJS-ei.
 • Aandacht in vakmedia (boeren, supermarkten, levensmiddelenbranche).
 • Advertenties via de social media.
 • Verspreiding van informatie via Milieudefensie’s eigen kanalen (website, nieuwsbrieven, facebook, twitter, donateursblad, magazine).

De toekomst van het nieuwe ei

Inmiddels heeft de pluimveehouder uit het project alle soja uit zijn veevoer geschrapt en voert hij alleen nog Europees veevoer. Het streven is om in 2016 80% van het voer van lokale leveranciers te betrekken. De kennis over het gebruik van lokaal veevoer zal worden gedeeld met vakgenoten. Daarnaast vinden er verkenningen plaats naar andere afzetkanalen en wordt onderzocht wat er voor nodig is om dit project breder uit te rollen.

Voer van dichtbij

ei-met-veevoer-van-dichtbij-udv-milieudefensie.png

Speerpunten

Dit project sluit aan bij de volgende UDV speerpunten:

Ambities

Dit project sluit aan bij de volgende ambities van de UDV:

 • 01. Fossiele energie
 • 02. Klimaat
 • 10. Diergezondheid
 • 12. Lokale verbinding
 • 13. Rentabiliteit