Farmwalk Schapenhouderij

Weidegang stimuleren en wormproblematiek aanpakken. Daar draait het om bij het versnellingsproject Farmwalk Schapenhouderij. Door goed graslandmanagement, betere beweidingssystemen en mest- en mineralenmanagement krijgt de schapenhouder een beter rendement van zijn grasland. En worden problemen met maagdarmwormen beheersbaar.

Steeds meer schapenhouders houden hun schapen op stal vanwege resistentiegevaar van maagdarmwormen tegen de bestaande middelen. Een ongunstige ontwikkeling, want weidegang is net als in de melkveehouderij, belangrijk voor dierenwelzijn én voor het imago van de sector. Daarom wordt onderzocht hoe de opgedane farmwalkkennis uit de melkveehouderij kan worden vertaald naar de schapenhouderij. En wordt dit door een netwerk van schapenhouders in de praktijk getoetst.

farmwalk-versnellingsproject.png

Aandachtspunten Farmwalk Schapenhouderij

Farmwalk Schapenhouderij werkt aan:

 

  • Beter graslandmanagement in de schapenhouderij. Hierdoor heeft de schapenhouder hogere graslandopbrengsten per ha en een betere kwaliteit gras.
  • Behoud grasopbrengst, lagere voer- en mechanisatiekosten, beter dierwelzijn en –gezondheid, en (door weidegang) een beter imago voor de sector.
  • Integrale aanpak van wormproblematiek en beweiden. Hierdoor kunnen een beweidingssysteem en beweidingsmaatregelen voor de schapenhouderij worden ontwikkeld die zijn afgestemd op de wormenproblematiek.
  • Kennis over de levenscyclus van de worm. Dat is noodzakelijk voor het maken van een goed beweidingsplan waarmee de wormendruk wordt verlaagd en de weerstand bij de schapen kan worden opgebouwd.

Leertraject voor schapenhouders 

De farmwalk schapenhouderij is vooral een leertraject voor schapenhouders. ’Kijken’ staat daarbij centraal; kijken naar je grond, je gras, je schapen, de percelen, je voer en de weersomstandigheden in relatie tot de levenscyclus van de wormen. Door te kijken naar wat er gebeurt en door kennis, leren de schapenhouders kansen te zien en mogelijkheden optimaal te benutten. De noodzaak tot opstallen verdwijnt door het beheersbaar maken van de wormbesmetting in combinatie met weidegang. De opgedane kennis wordt breed verspreid onder de schapenhouders zodat ook zij er hun winst mee kunnen doen in hun bedrijfsvoering.

Begeleiding

ZLTO is procesbegeleider van het project. Het netwerk wordt ondersteund door de schapendokter Frank Glorie, onafhankelijk veevoedingsdeskundige Teus van der Bout, veevoerleveranciers Agrifirm en ForFarmers, IDV-advies en het samenwerkingsverband PPS Kleine Herkauwers.

 

Beweiding schapen

farmwalk-schapenhouderij-udv-subsidie.jpg

Speerpunten

Dit project sluit aan bij de volgende UDV speerpunten:

Ambities

Dit project sluit aan bij de volgende ambities van de UDV:

  • 09. Dierenwelzijn
  • 10. Diergezondheid