(e)missie duurzaam

In het versnellingsproject (e)Missie Duurzaam draait het om kennisontwikkeling en kennisdelen over effectief beluchtingsmanagement in de zogeheten Vrijloopstal Plus. Die Plus staat voor de luchtwasser waarmee dit type vrijloopstal is uitgerust. Deze geeft een sterke reductie van ammoniak, geur en fijnstof. Door afzuiging via de bodem (waar mest en urine samenkomen) kan het open karakter van een vrijloopstal behouden blijven. Een innovatie op de bestaande vrijloopstal en een ontwikkel-leertraject voor de toekomst.

De Vrijloopstal Plus kenmerkt zich door een folie bovenbouw en een kunststof afzuigbodem. Achter het voerhek ligt een 4 meter brede emissiearme vloer. Hier wordt de helft van de totale mestproductie opgevangen en gescheiden afgevoerd. In het vrijloopgedeelte ligt een kunststof bodem met daarbovenop een bodemmateriaal, bijvoorbeeld houtsnippers, olifantengras, bermgras of riet. Alles wat voldoende luchtdoorlatend is.

emissie-duurzaam-vrijloopstal-beluchtingvloer.png

Experimenten met de luchtwasser

Ammoniak is lichter dan lucht en stijgt op. De uitdaging is dus om in de bodem de ammoniak af te vangen. Daar spelen dan ook precies de vragen voor de ondernemers in dit project: hoe hard en hoe vaak moet het systeem zuigen om de ammoniak in de luchtwasser te krijgen? Hoe houd je de bodem luchtig, hoeveel bewerkingen vraagt dat? Wat is het effect van het een op het ander? Trial-and-error is in dit geval de enige manier om te leren hoe een luchtwasser optimaal is in te zetten. En om voor allerlei nieuwe vragen passende oplossingen te vinden. De opgedane kennis en ervaring worden gedeeld met andere ondernemers die een vrijloopstal willen bouwen waarin naast diergezondheid ook milieu een belangrijke pijler is.

Ontwikkeltraject voor de toekomst

In het project zijn ook de bouwkosten van de Vrijloopstal Plus vergeleken met die van de ligboxenstal. Deze zijn nagenoeg gelijk. De extra kosten voor de luchtwasser worden voor een deel weer gecompenseerd doordat er meer koeien kunnen worden gehouden binnen het ammoniakplafond. Ook dit zal in de praktijk verder moeten worden onderzocht. De Vrijloopstal Plus is een ontwikkeltraject voor innovaties naar de toekomst toe.

 

Speerpunten

Dit project sluit aan bij de volgende UDV speerpunten:

Ambities

Dit project sluit aan bij de volgende ambities van de UDV:

  • 02. Klimaat
  • 09. Dierenwelzijn
  • 10. Diergezondheid