Duurzame vleeskuikensector

Het versnellingsproject ‘Duurzame vleeskuikenketen’ wil door technische en sociale innovaties bijdragen aan structurele verduurzaming van de reguliere pluimveesector. Voor een ketenintegrale aanpak is samenwerking tussen alle schakels van de vleeskuikensector noodzakelijk; van opfok, vermeerdering en broederij tot slachterijen en verwerkers. Om zo niet alleen tot een verdere verlaging van het antibioticumverbruik te komen, maar ook een betere afstemming tussen de diverse schakels tot stand te brengen. En last but not least: het ketenrendement te verbeteren!

Technische én sociale innovatie

De technische innovaties worden opgepakt binnen de Publiek-Private Samenwerking (PPS) Gezonde Vleeskuikenketen waarbij het accent ligt op de ontwikkeling van betrouwbare systemen om risicofactoren voor diergezondheid, dierenwelzijn, technische prestaties en faalkosten inzichtelijk te maken. De UDV richt zich specifiek op sociale innovatiekant: de interpretatie en uitwisseling van deze gegevens. Want juist deze laatste twee aspecten zijn van groot belang; de pluimveesector kent een grote diversiteit aan erfbetreders en hun kennis en bekwaamheid (of het gebrek daaraan) om data te lezen en te duiden, kan grote consequenties hebben voor de verschillende schakels in de keten.

 

De focus van de UDV ligt op het ontwerpen van een ketenstructuur voor de sector waarin dat delen en interpreteren van informatie centraal staan. Voorwaarde daarvoor is een basis van vertrouwen, een coöperatieve houding en een gezamenlijke drive van de betrokken ketenpartners. Daarmee kan daadwerkelijk worden gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe gedeelde ketenstructuur en de uitwerking van nieuwe verdienmodellen.

Verduurzaming op meerdere vlakken

Verduurzaming raakt aan meer dan alleen dierenwelzijn en gaat o.a. ook om diergezondheid, emissies en verantwoord omgaan met grondstoffen. Door een verbeterde informatievoorziening, meer kennis en adequate toepassing daarvan, kan in de reguliere vleeskuikensector een verduurzamingsslag worden gemaakt.

 

De eerste stappen daartoe zijn gezet: de rekenmodellen liggen er en de eerste test met nieuwe koppels worden uitgevoerd om te kijken of de ervaringen en resultaten hiervan kloppen met de retroperspectieve data. Zien is geloven gaat ook hier op, maar partijen zijn enthousiast en zetten stappen om verder te gaan op de twee sporen van het versnellingsproject (technische en sociale innovatie) voor verdere verduurzaming.

Vleeskuikens

duurzame-vleeskuikensector-udv-project.png

Speerpunten

Dit project sluit aan bij de volgende UDV speerpunten:

Ambities

Dit project sluit aan bij de volgende ambities van de UDV:

 

  • 09. Dierenwelzijn
  • 10. Diergezondheid
  • 13. Rentabiliteit