Digitale inkijk op het boerenbedrijf

Bij het driejarig versnellingsproject ‘Digitale inkijk op het boerenbedrijf’ draait het om het stimuleren van interactie tussen boer en burger. Er is gestart met de ontwikkeling van een interactieve virtuele rondleiding op de boerderij. Daarbij konden scholen vanuit het klaslokaal live les krijgen van de boer of boerin. En met de voorbereidingen voor een app voor integratie dierenlessen en digitale inkijk. Om spelenderwijs nog meer kennis over te brengen. Zowel de digitale inkijk als de app voor dierenlessen worden nu verder ontwikkeld.

App voor integratie dierenlessen en digitale inkijk

Gedurende fase twee van het project wordt de app ontwikkeld, gekeken naar design & werking (vormgeving), management (beheer) en inhoud (dierenlessen en spel). In de opvolgende fases wordt de app afgewerkt, getest en op de markt gebracht.

digital-inkijk-app.pngDit tweede deelproject wordt uitgevoerd door drie vierdejaars studenten aan de HAS Den Bosch als afsluiting van hun studie. Door middel van een samenwerking met Kelvin Keultjes van het Koning Willem I college (voor de technische aspectenondersteuning) zorgen deze personen ervoor dat vanuit het functioneel ontwerp een werkende app wordt ontwikkeld.

De doelgroep voor de app basisschoolleerlingen van groep 5 & 6 die beschikking hebben over computers of tablets. De app heeft als doel om basisschoolleerlingen te informeren waar hun voedsel vandaan komt en op welke wijze dit geproduceerd wordt. In de app worden zowel dierenlessen als een spel aangeboden. Het spel is gebaseerd op een triviant stijl. De bedoeling is dat de leerlingen hier hun kennis over de dierenlessen testen.

app-integratie-dierenlessen.png

De app biedt de volgende voordelen voor zowel leerkrachten als leerlingen:

 • Door deze manier van lesgeven kan makkelijk invulling worden gegeven aan de kerndoelen.
 • De app is flexibel in het gebruik; de leerlingen kunnen er zowel thuis als op school gebruik van maken (zolang er maar een internetverbinding is).
 • Door de informatie digitaal aan te bieden, kan deze sneller bijgewerkt worden in tegenstelling tot lesboeken.
 • Meer kennis opdoen over de Nederlandse veehouderij.
 • De kinderen doen kennis op zonder dat ze het gevoel hebben dat ze leren.
 • De kinderen nemen elk op een eigen tempo de lesstof door.

 

Virtuele rondleiding op de boerderij

Het project begon drie jaar geleden met het creëren van de technische mogelijkheden voor een virtuele rondleiding op de boerderij. Een moderne, nieuwe manier om kennis op te doen over het boerenbedrijf en dierenwelzijn. De oplossing maakt ook voor gesloten bedrijven transparantie en contact met burgers mogelijk. Onderzoeken, pilots, uitgewerkt lesmateriaal en technische ondersteuning van deelnemende boeren worden ingezet om deze interactieve kennismaking tot een duurzaam succes te maken. Er is gestart met basisscholen om van daaruit het bereik te vergroten naar een breder publiek.

digitale-inkijk-boerenbedrijf-vanuit-de-klas.png

De digitale inkijk

De proeven in de eerste fase van de Digitale Inkijk waren dus zeer succesvol en dat smaakt naar meer. In de laatste fase van dit project wordt daarom onderzocht hoe het project voortgezet kan worden door de sector en basisscholen. Hiervoor wordt een communicatie- en marketingplan geschreven en een advies uitgebracht.

 

Terugblik op fase 1

In het eerste deel van het project zijn de volgende fasen doorlopen:

 • Inventarisatie van digitale technieken en formats
  Studenten van de HAS Hogeschool hebben een inventarisatie gemaakt van beschikbare digitale technieken, concepten en formats, die toegepast zouden kunnen worden t.b.v. digitale inkijk bij boerenbedrijven. Daarnaast is gekeken welke initiatieven er zijn vanuit agrarische ondernemers.

 • Onderzoek toepasbaarheid in onderwijs
  Om inzicht te krijgen in de huidige onderwijsactiviteiten op het gebied van ‘dier’ op de basisscholen hebben studenten van Hogeschool InHolland in West-Nederland daar een inventarisatie gedaan. En tevens onderzocht wat de behoefte is van potentiële doelgroepen aan de digitale inkijk. Via pilots is gewerkt aan concrete doorontwikkeling van het concept.

 • Samenstellen van onderwijsmateriaal digitale inkijk
  Op basis van de verzamelde informatie is er onderwijsmateriaal samengesteld voor de basisschool en getest door middel van één of meerdere pilots. De pilots zijn als positief ervaren. Tevens zijn een website en een promotiefilmpje voor basisscholen en boeren ontwikkeld.

 • App onderzoeken
  Door een speciale app en het inzetten van diverse sociale media kunnen zowel basisschoolleerlingen als ook burgers worden bereikt. In de aanloop daar naartoe is door studenten van de HAS onderzocht aan welke functionele eisen een app moet voldoen die dierlessen en digitale inkijk kan integreren.

Communicatie

Digitale-inkijk-boerenbedrijf-facebook.png

Over dit project is op verschillende manieren en via
verschillende kanalen gecommuniceerd, o.a. via:

 

 

 

Virtuele tour

digitale-rondleiding-boerin.png

 

digitale-inkijk-test-technologie.png

 

Ambities

Dit project sluit aan bij de volgende ambities van de UDV:

 • 09. Dierenwelzijn
 • 10. Diergezondheid
 • 11. Volksgezondheid
 • 12. Lokale verbinding
 • 14. Arbeid
 • 15. Kennis, leer- vermogen & innovatie

Speerpunten

Dit project sluit aan bij het UDV speerpunt: