Leertraject ‘het nieuwe veehouden’

'Het nieuwe veehouden’ zijn alle manieren van veehouden die goed zijn voor de ondernemer, zijn bedrijf, zijn dieren, zijn omgeving en de markt waarvoor hij produceert. Het nieuwe veehouden is én-én in plaats van of-of. 'Het nieuwe veehouden' zijn ook de ondernemers die hier voor gaan. Veehouders en adviseurs die actief zoeken naar duurzamere manieren van veehouden. Het laat vormen van veehouden zien die de weg wijzen naar de toekomst. Een toekomst met een duurzame plek voor een duurzame veehouderij.

Leertraject

Veehouders staan voor ingrijpende keuzes voor de toekomst van hun bedrijf. Hoe ga je om met dierenwelzijn, met milieu, met de veranderende markt, met de omwonenden en met de maatschappij? Hoe houd je een rendabel bedrijf en hoe bouw je tegelijkertijd aan een duurzame toekomst? Iedereen maakt hierin eigen keuzes. Keuzes die passen bij de ondernemer, de onderneming en zijn/haar omgeving. Diversiteit en eigenheid zijn hierbij de sleutelwoorden. Leertraject 'Het nieuwe veehouden' is bedoeld voor veehouders uit de melkvee-, varkens- en pluimveehouderij die in korte tijd een eigen duurzaamheidslag willen maken met het eigen bedrijf. Vijf tot zeven veehouders gaan met hun adviseurs onder begeleiding op zoek naar de juiste vragen en naar passende oplossingen. Het nieuwe veehouden is een intensieve zoektocht van vier dagen in een periode van vijf weken. Na twee maanden volgt een terugkomdag.

'Het nieuwe veehouden' voor het eigen bedrijf

LTO Nederland, Wageningen UR en Syntens hebben een leertraject ontwikkeld dat veehouders en hun adviseurs helpt bij het versneld invoeren van praktische, duurzamere manieren van veehouden. Gezamenlijk ontdekken en ontwikkelen de deelnemers een eigen bedrijfsontwerp met oplossingen die goed zijn voor de ondernemer, zijn/haar dieren, de markt en de omgeving. Deelnemers stellen een plan op hoe ze dit ontwerp concreet gaan realiseren. Het traject is een ondernemersgerichte vertaling van de ontwerpaanpak uit de Wageningen UR projecten: 'Houden van Hennen', 'Kracht van Koeien' en 'Varkansen'. Het traject biedt deelnemers kennis en inspiratie van andere ondernemers en adviseurs van binnen en buiten de sector.

Voorjaar 2011 zijn drie leertrajecten gedraaid:

  • 1 melkvee (7 ondernemers 6 adviseurs)
  • 1 Pluimvee (6 ondernemers, 5 adviseurs)
  • 1 varkens (6 ondernemers, 7 adviseurs)

Voor het najaar zijn er gesprekken met partnerorganisaties die mede een groep willen werven en adopteren. Planning is om ook het najaar 2011 3-5 trajecten te organiseren. 

  • Klik hier voor meer informatie.

Partners

ministerie-economische-zake.png