Collectieve energiebesparing


Energiebesparing draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen en is winstgevend voor veehouders en maatschappij. Maar hoe doe je dat het slimst en waar kun je allemaal op besparen?  Op initiatief van platform Agri Hoge Dunk en de Rabobank is op regionaal niveau (Leudal, Weert, Nederweert en Cranendonck) bij veehouders onderzocht wat het exacte energieverbruik is. Heel  concreet, bijvoorbeeld per kilogram melk, per big of per ei.

Dit levert onderbouwd en exact vergelijkingsmateriaal op en maakt inzichtelijk waar en hoe verbeteringen kunnen worden aangebracht. Deze ‘best practices’ leiden tot besparende maatregelen of investeringen in nieuwe, duurzame technieken. Uitwisseling van kennis en leren van elkaar helpt veehouders op bedrijfsniveau invulling te geven aan het monitoren van energieverbruik en duurzaam productie.

Partner

Rabobank