Biogas XL


FrieslandCampina, Essent en de Nederlandse Groen Gas Maatschappij (NGGM) hebben een Green Deal gesloten met de overheid om gezamenlijk te onderzoeken hoe op boerderijniveau via kleinschalige (mono-)mestvergisting biogas wordt geproduceerd en vloeibaar gemaakt. En hoe dan vervolgens het vloeibare biogas kan worden ingezet als brandstof in de transportsector.

Het is de bedoeling om op termijn landelijk 125 van deze Biogas XL projecten te realiseren. Volgens de initiatiefnemers is het grootste biogaspotentieel van Nederland te vinden op de boerderij. Het benutten daarvan sluit aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen van de deelnemende partijen aan deze Green Deal.

Partner

NZO