Beter Leven voor zuivel: Verwaarden van integrale verduurzaming in zuivel

Als het om zuivelproducten gaat is er tot op heden, op weidezuivel en biologisch na, geen onderscheid in het winkelschap op het gebied van duurzaamheid. Er valt voor consumenten dus nog niet zoveel te kiezen. Het Beter Leven keurmerk (BLk) is een begrip in Nederland en geeft een indicatie van het dierenwelzijn bij diverse producten. Dat helpt consumenten bewuste keuzes te maken. Als dat voor vlees en eieren kan, waarom dan niet voor zuivel?

Dat was de vraag die door de Dierenbescherming en Natuur&Milieu in gezamenlijkheid is opgepakt. Een logisch vervolg op hun samenwerking bij de uitbreiding van het BLk met milieucriteria. Beide projecten hebben veel overeenkomstige vragen en uitdagingen, en dat geldt ook voor de oplossingsrichtingen waardoor er op onderdelen soms sneller meters kunnen worden gemaakt.

beter-leven-zuivel.png

Projectstappen

Het projectteam heeft de volgende stappen geformuleerd:

 

 1. Informeren en verkennen mogelijkheden praktijk (waaronder de biologische sector)
 2. Ontwikkelen dierenwelzijns- en milieucriteria voor 1,2, 3 ster BLK
 3. Door laten rekenen meerkosten Beter Leven criteria zuivel
 4. Uitwerken organisatie, vastleggen certificering- en controlesystemen
 5. Uitwerken toerekening van kosten
 6. Opstellen van een gezamenlijke communicatiestrategie
 7. Stakeholders informeren over aanpak en inhoud
 8. Definitief maken BLK zuivel
 9. Opstellen plan van aanpak voor introductie Beter Leven zuivel

Haalbare criteria

Voor zuivel begint het allemaal met het opstellen van criteria, zowel voor dierenwelzijn als voor milieu. Het is nog niet eenvoudig om dierenwelzijns- en milieucriteria op te stellen die haalbaar zijn voor partijen die mee willen doen met het BLk. Want wat betekenen criteria op het gebied van mest en voer in de bedrijfsvoering van producenten? Hoe ga je om met zaken die hoog op de maatschappelijke agenda staan, zoals weidevogels, maar die niet op ieder bedrijf makkelijk in te richten zijn? Hoe kun je criteria inrichten als je alleen kunt benchmarken met gangbaar en biologisch?

 

Op dit moment werken de Dierenbescherming en Natuur & Milieu aan het opstellen van criteria (stap 2 in het proces). De door Natuur&Milieu en de Dierenbescherming opgestelde criteria worden daarna bij onafhankelijke deskundigen getoetst op inhoud, meerkosten en controleerbaarheid, waarna ze met melkveehouders, verwerkers en supermarkten worden besproken. Daarna worden de criteria aangepast en wordt een nieuwe ronde langs betrokken partijen gemaakt.

Dierenbescherming en Natuur&Milieu 

Parallel hieraan loopt de samenwerking tussen de Dierenbescherming en Natuur&Milieu, waarbij het voor de laatste nieuw is om een keurmerk te voeren, met alle vragen die daarbij horen. Dierenwelzijn is voor de consument aansprekender dan milieu; het is een uitdaging om het BLk te laden met beide waarden. Daarnaast hebben beide partijen speerpunten die in de zoektocht naar een goede balans tussen dierenwelzijn en milieu wél gehonoreerd moeten worden. De basis voor de constructieve samenwerking is echter de overtuiging van het belang en potentieel van het BLk voor zuivel. Vanuit die insteek worden gezamenlijk stappen gezet. En worden de inzichten van het andere versnellingsproject (BLk uitbreiden met milieucriteria) gedeeld en waar mogelijk toegepast. 

 

dierenbescherming-logo.pngnatuur-en-milieu-logo.png

Beter Leven zuivel

beter-leven-voor-zuivel-project-udv.png

Speerpunten

Dit project sluit aan bij de volgende UDV speerpunten:

Ambities

Dit project sluit aan bij de volgende ambities van de UDV:

 

 • 02. Klimaat
 • 09. Dierenwelzijn
 • 11. Volksgezondheid