Be good and sell it

Hoe kun je duurzaam geproduceerd voedsel goed vermarkten? Dat is de centrale vraag in het versnellingsproject ‘Be good and sell it’. De verduurzaming van veehouderijbedrijven moet tenslotte wel perspectief bieden en economisch rendabel zijn. Veehouders die willen aansluiten bij de markt moeten zich verdiepen in vraag en aanbod, een strak businessplan kunnen schrijven en nadenken over marketing. Het versnellingsproject ‘Be good and sell it’ ondersteunt hen daarbij.

be-good-and-sell-it-varkens.png

Verwaarding van duurzaamheidsinvesteringen

Het project wil in totaal 10 netwerken samenstellen (van totaal zo’n 60 veehouders) die met elkaar vier maanden aan de slag gaan om de verwaarding van hun duurzaamheidsinvesteringen concreet te maken. Daarvoor zoomen ze in op hun product en doelgroep en brengen de markt waarvoor ze produceren in kaart. Kennen zij die goed genoeg en kunnen ze expliciet benoemen wat de doelgroep aan hun product heeft? Leren van elkaar en delen van kennis en ervaring staan hierbij centraal.

Het begin van Be Good and Sell It

be-good-and-sell-it-keurmerk.pngBegin 2015 is het project onder de aandacht van veehouders gebracht samen met het online aanmeldpunt van ZLTO. In de periode maart t/m juni 2015 is met de ondernemers die zich hebben aangemeld een intakegesprek gevoerd. Na de zomer zijn twee netwerken gestart waaraan een schapenhouder, twee kalkoenhouders, vijf pluimveehouders en zes varkenshouders deelnemen.

Tijdens de startbijeenkomsten in september zijn de ondernemers volgens de methodiek Business Model Canvas aan de slag gegaan voor hun product/bedrijf. En hebben ze een schets van de waardepropositie gemaakt. Als huiswerkopdracht toetsen ze deze bij een aantal (potentiële) klanten. In de tweede bijeenkomst zal de waardepropositie verder worden aangescherpt en staan prijsbepaling en positionering in het winkelschap op de agenda. In drie bijeenkomsten werken de deelnemers aan hun eigen plan; waar nodig of gewenst is ook individuele begeleiding vanuit het project mogelijk. Daarnaast wordt er een terugkomdag georganiseerd voor uitwisseling van ervaringen en de voortgang te volgen.

Werken aan de marktkant

Werken aan de ‘marktkant’ vinden veel veehouders nog lastig. Het vraagt om een andere manier van denken waarbij niet langer “ik heb een mooi product” het uitgangspunt is, maar juist gekeken wordt naar de vraag: wat heb jij nodig en kan ik dat bieden? De gesprekken die daarvoor worden  gevoerd met potentiele afnemers, ervaren de deelnemers als zeer waardevol en leerzaam. Net als het delen van verschillende ervaringen met marktpartijen.

Nieuwe netwerken

De komende periode worden vanuit de twee lopende netwerken de deelresultaten gecommuniceerd. Ook zal de werving voor nieuwe netwerken in januari 2016 weer van start gaan, met een vernieuwde boodschap en waar mogelijk ook via andere communicatiekanalen dan tot nu toe.

Vraag en aanbod

be-good-and-sell-it-udv-project.png

Ambities

Dit project sluit aan bij de volgende ambities van de UDV:
 

  • 12. Lokale verbinding
  • 13. Rentabiliteit
  • 15. Kennis, leer- vermogen & innovatie

Speerpunten

Dit project sluit aan bij de volgende UDV speerpunten:

Financiering

Het project is gefinancierd door UDV, LTO’s, Natuur en Milieu en een eigen bijdrage van de ondernemers. Uitvoerende partijen zijn:

financiering-be-good.png