Educatie ‘Duurzame veehouderij Hoe?ZO!’

In het project ‘Duurzame veehouderij Hoe?ZO!’ staat het informeren over de ambities van de Nederlandse veehouderijketen en het beleven wat verduurzaming in de praktijk betekent, centraal. Het project laat studenten van MBO, HBO en WO kennis maken met de inhoud van de speerpunten van de UDV.

Een op duurzaamheid gerichte innovatie geeft de Nederlandse veehouderij een betere uitgangspositie in de toekomst. Om dat te realiseren met de veehouderijketen beter, duurzamer en transparanter worden met aandacht voor dierwelzijn, herkomst van veevoer, energiegebruik, schaalvergroting, milieu, volksgezondheid, landschappelijke inpasbaarheid en het wereldvoedselvraagstuk. Eén van de wegen die de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij daarbij bewandelt, is het verankeren van de ambities op de 6 speerpunten in de onderwijsprogramma’s van studenten in het groen onderwijs. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door Wageningen UR Livestock Research, de Groene Kennis Coöperatie en de provincie Noord-Brabant.

wageningen-ur-logo.png

Onderwijsfolder