Stimuleren van behoud van weidegang

Om het beeld van de koe in de wei vast te houden als kenmerkend onderdeel van het Nederlandse landschap is de Stichting Weidegang opgericht. Want binnen de moderne veehouderij is het niet vanzelfsprekend dat koeien van voorjaar tot najaar in de wei worden gelaten.

Koeien vinden het heerlijk om in het voorjaar de wei in te gaan. Dit blijkt uit hun enthousiaste reactie wanneer ze in het voorjaar de wei in stormen. Ze kunnen volop grazen en genieten van de buitenlucht. Bovendien schetst dit een mooi plaatje voor liefhebbers van de Nederlandse natuur en open landschap.

De definitie van weidegang is dat koeien gedurende minimaal 120 dagen per jaar, ten minste 6 uur per dag, van voorjaar tot najaar in de wei lopen. De inzet van stimuleringsmaatregelen van bijvoorbeeld de Stichting Weidegang is dat zo veel mogelijk koeien in de wei kunnen staan. Melkveehouders die zich committeren aan weidegang, worden hierop gecontroleerd. Maar ook zuivelondernemingen nemen gerichte inspanningen om weidegang op het huidige niveau te houden.

Weidegang is binnen het landbouwbedrijfsleven een onderdeel van het duurzaamheidsconcept. De ambitie is dat ‘zoveel mogelijk bedrijven zoveel mogelijk koeien in de wei houden’. Dat gaat niet vanzelf en vraagt de nodige inspanningen van het landbouwbedrijfsleven, overheid, retail en NGO's.

Een voorbeeld van een initiatief om weidegang ook bij grote koppels mogelijk te maken of houden is het project ‘Amazing Grazing’. In de column van Carel de Vries, projectleider Courage leest u er meer over.

Lekker in de wei