Koe Kompas

CONO Kaasmakers hanteert als enige zuivelonderneming in Nederland sinds enkele jaren het Koe-Kompas: een innovatief instrument waarmee veehouders hun bedrijfsvoering kunnen optimaliseren wat betreft dierwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid. De kracht van het Koe-Kompas schuilt in het preventieve karakter: afwijkingen worden tijdig gesignaleerd zodat problemen worden voorkomen.

Het Koe-Kompas beoordeelt het melkveebedrijf op zes punten: melken, voeder en water, huisvesting, dierenwelzijn, werkroutine en de mate waarin dierziekten voorkomen. Daarmee gaat het veel verder dan het wettelijk verplichte Periodiek Bedrijfs Bezoek (PBB) dat een momentopname geeft van dierwelzijn en de veehouder slechts beperkte managementinformatie oplevert. Het Koe-Kompas stimuleert veehouders bovendien op een positieve manier verbeteringen door te voeren.

Klik hier voor meer informatie.

Dierwelzijn in beeld