Integraal duurzame vrijloopstal

De IDV-stal bestaat uit een bedding van duurzaam gedroogde mest en een ventilerend foliekasdek. De combinatie maakt het concept sterk. Zonnewarmte en ventilatie drogen de mest. Door de ruimte, licht en lucht worden grote stappen gezet op dierwelzijn en diergezondheid en de koe mag weer gezien worden door de maatschappij.

Door de eenvoudige en goedkope onder- en bovenbouw is het concept met een dubbele oppervlakte per koe goedkoper dan de traditionele stallen. Dierwelzijn levert de melkveehouder geld op. Door de laagbouw is de landschappelijke inpassing van de “groene” stal beter te realiseren. Het concept is eenvoudig en flexibel inzetbaar.

Vrijloopstal 2.0

Het project Vrijloopstal 2.0 heeft eind 2014 de subsidie Verduurzaming veehouderij (UDV) gekregen. Het project van Klaverhof gaat vooral over het voldoende drooghouden van de stalbodem in de winter, verlaging van de (X)TAS-bacteriën en de emissies beperken. Die "vormen nog uitdagingen die we graag aangaan."
Lees meer over dit versnellingsproject

 

IDV stal