Comfortclass kalvertransport

De VanDrie Group zet zich in voor diervriendelijk veetransport. Zij zijn vooruitstrevend met onderzoek naar verbeteringen op het gebied van het transport van dieren. Samen met een producent van vrachtwagens is een volledig airconditioned Comfort Class veewagen ontwikkeld.

Daarin springen een aantal zaken in het oog. Met de vrachtwagens worden de kalveren zo min mogelijk aan temperatuurschommelingen blootgesteld. Ook beschikken de wagens over camera’s, zodat de chauffeurs het gedrag van de kalveren onderweg kunnen volgen. Het vervoer met een Comfort Class veewagen komt het dierenwelzijn en de diergezondheid ten goede. Hierdoor zijn de dieren tijdens de eerste dagen op de kalverhouderij minder vatbaar voor ziekten. En dat heeft weer een gunstig effect op het gebruik van diergeneesmiddelen.

Aanjagen verbeterde vervoermethodes

De VanDrie Group heeft in 2008 en 2009 de meerkosten voor de aanschaf van 5 Comfort Class vrachtwagens ten opzichte van conventionele veewagens op zich genomen. Deze ondersteuning heeft ertoe geleid dat bijna alle internationale kalvertransporten voor de VanDrie Group worden uitgevoerd met Comfort Class veewagens. VanDrie hoopt dat na de introductie, dit nieuwe model wordt overgenomen door de markt. Zo worden in verschillende Oost-Europese landen de eisen aan veetransport aangepast na de inzet van Comfort Class veewagens. Hierdoor wordt niet alleen de internationale handelspositie van de Nederlandse veetransporteurs versterkt, ook wordt het hele niveau van veetransport verhoogd.

Comfort Class

 

Comfort_Class_vrachtwagen.JPG