Praktijkvoorbeelden

Het uitgangspunt van het samenwerkingsverband is samenwerken én aanhaken op concrete voorbeelden duurzame veehouderij. We starten daarbij niet op nul en helpen om ze breed toepasbaar te maken en verder te ontwikkelen. Hieronder geven we een aantal praktijkvoorbeelden die laten zien wat er nu al mogelijk is.

Rondeel Rondeel
Het Rondeel is een uniek huisvestingsconcept voor leghennen, voor een duurzame toekomst voor de legpluimveehouderij. meer >

Integraal duurzame vrijloopstal Integraal duurzame vrijloopstal
De IDV-stal bestaat uit een bedding van duurzaam gedroogde mest en een ventilerend foliekasdek. De combinatie maakt het concept sterk. meer >

Vrije uitloop voor kippen Vrije uitloop voor kippen
Eieren met het Vrije Uitloopkeurmerk zijn afkomstig van kippen die de hele dag over vrije uitloop in de open lucht beschikken. meer >

Beter Leven Kenmerk Beter Leven Kenmerk
Het Beter Leven kenmerk is een 3-sterrensysteem dat op steeds meer verpakkingen van vlees, kip en eieren te vinden is. meer >

Stimuleren van behoud van weidegang Stimuleren van behoud van weidegang
Om het beeld van de koe in de wei vast te houden als kenmerkend onderdeel van het Nederlandse landschap is de Stichting Weidegang opgericht. meer >

Serrestal voor varkens Serrestal voor varkens
Een serrestal betekent licht in de stal en daardoor meer welzijn voor het dier, want ze kunnen hun normale bioritme volgen. meer >

Comfortclass kalvertransport Comfortclass kalvertransport
De VanDrie Group zet zich in voor diervriendelijk veetransport met een volledig airconditioned Comfort Class veewagen. meer >

Maatlat Duurzame Veehouderij Maatlat Duurzame Veehouderij
De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is een certificatieschema met als doel het bevorderen van investeringen in een duurzame veehouderij. meer >

Koe Kompas Koe Kompas
CONO Kaasmakers hanteert als enige zuivelonderneming in Nederland sinds enkele jaren het Koe-Kompas: een innovatief instrument waarmee veehouders dierwelzijn, d… meer >

Duurzame Zuivelketen Duurzame Zuivelketen
Op het gebied van duurzaamheid zijn er in de zuivelindustrie al aansprekende resultaten geboekt. In 20 jaar tijd halveerde bijvoorbeeld de ammoniakuitstoot en z… meer >

Verantwoorde soja Verantwoorde soja
De Nederlandse industrie heeft de ambitie om internationaal koploper te worden in het gebruik van verantwoorde, RTRS-gecertificeerde soja. meer >