Netwerk MeatNL

  Versnelling van de verduurzaming én marktontwikkeling in de vleesketen
 

De Alliantie Verduurzaming Voedsel, het UDV (Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij) en het Ministerie van Economische Zaken zijn samen een nieuw initiatief gestart: MeatNL. Om samen te werken aan het versnellen van de verduurzaming én de marktontwikkeling in de vleesketen. Zowel in Nederland als in het buitenland.

Doelstelling van MeatNL

MeatNL gaat bedrijven, maar ook overheden en relevante brancheorganisaties ondersteunen bij de ontwikkeling en uitrol van marktconcepten op basis van dierenwelzijn en duurzaamheid. De drie centrale doelen die daarbij horen:

 

  1. Versnellen en verbreden van de ontwikkeling van duurzamere vleesconcepten;
  2. Vergroten van het aandeel duurzamere vlees producten (omzet) in de totale consumptie van vlees
  3. Uitdragen van het proces van verduurzaming van de Nederlandse vleesketen in het buitenland.

Samenwerking als basis

Internationaal lopen we in Nederland voorop als het gaat om het samenwerken van overheid met NGO’s en bedrijven. Dat staat bekend als ‘The Dutch approach’. Dat moet dan ook de basis worden voor succesvolle verduurzaming van agrifoodketens en het vermarkten ervan. 

Aanpak

1 Matchmaking

2 Kennisdeling

3 Signaleren en agenderen

Meer informatie

Meer info over MeatNL staat in de MeatNL flyer en op de website www.MeatNL.nl.