Werken aan verduurzaming

'Werken aan verduurzaming’ is een continu proces op alle niveaus in de voedselketen van dierlijke producten. Met de praktijkvoorbeelden laten we zien dat verduurzaming volop in gang is en resultaten boekt! Om in 2023 een ‘in alle opzichten toonaangevende en duurzame veehouderij’ te hebben worden versnellingsprojecten gestart. Met initiatieven die ontwikkeld en uitgetest worden op haalbaarheid en effectiviteit en leertrajecten die vooral gericht zijn op het ontwikkelen van een duurzame bedrijfsstrategie door (toekomstige) ondernemers.

Versnellingsprojecten

Educatie 'Duurzame veehouderij Hoe?ZO!’  Innovatieprogramma Varkansen  Cursus 'Het nieuwe veehouden'  Routekaart ingrepen  Verbreden markt voor duurzame dierlijke producten  Richtlijnen diertransport  Initiatiefgroep duurzame fokkerij

Digitaal inkijkje  Transport van dieren  Innovatietraject voer-mestkringloop  Nieuwe stalontwerpen varkenshouderij  Minder fosfaat in dierlijke mest  Project koeien en kansen  Praktisch leren


Het uitgangspunt van het samenwerkingsverband is samenwerken én aanhaken op concrete voorbeelden duurzame veehouderij. Bekijk hier alle versnellingsprojecten

Voor duurzaam eten

werken-aan-verduurzaming.png