Welzijn en Gezondheid

udv-welzijn-en-gezondheid.png


Welzijn en gezondheid staat voor de kwaliteit van leven van dieren. Het gaat om transport, de manier van dieren houden (nauwe relatie met speerpunt 1) en zorgen voor gezondere dieren.

Waar we aan werken:

a. Im- en export van levende dieren en lange afstandstransporten

 • Slachtdieren worden dicht bij de productielocatie geslacht onder voorwaarde dat de marktwerking geborgd blijft;
 • Kwalitatief verantwoord transport: het transport vindt plaats conform een gewaarborgd kwaliteitssysteem;
 • Kansen benutten in nabije markten (export biggen, import nuchtere kalveren);
 • In 2023 is het aantal transporten en het aantal transportkilometers in een dierenleven minimaal.


b. Natuurlijk gedrag en ingrepen

 • Dieren vertonen natuurlijk gedrag in houderijen;
 • Geen ingrepen meer (exclusief wettelijk verplichte).


c. Van dierziektebestrijding naar gezonde dieren

 • Houderij en fokkerij bieden ondersteuning aan de weerstand van het dier. Dieren groeien gezond op;
 • Inzet op selectief, beperkt en curatief diergeneesmiddelengebruik, inclusief antibiotica;
 • Maatschappelijk aanvaardbare methoden voor de noodzakelijk resterende blokkades van bedrijven bij dierziektebestrijding;
 • Slimme vaccinatie en behandelsystemen met waarborgen voor de afzet van producten van gevaccineerde dieren.

Ambities tot 2015

Slachtdieren

Ontwikkelen kwaliteitssysteem ‘Eén Huis dat staat’.

 • In 2012 zijn alle partijen het eens over de regels voor transport binnen het kwaliteitssysteem;
 • In 2015 werken alle transporteurs volgens het kwaliteitssysteem voor transport. Voor varkens en kalveren werken alle transporteurs in 2013 al volgens het kwaliteitssysteem.


Kwaliteitseisen doorontwikkelen

 • In 2013 zijn er 5 voorbeelden van integraal duurzame concepten rond transport (inclusief keten);
 • In 2014 zijn kwaliteitseisen vastgesteld voor integraal duurzaam transport (inclusief keten) per diersoort die opgenomen worden in het kwaliteitssysteem;
 • In 2018 werken alle transporteurs integraal duurzaam volgens het verbeterde kwaliteitssysteem.


Verminderen / alternatieven voor transport

 • In 2012 zijn voor slachtvarkens, -kippen en –runderen haalbare strategieën onderzocht waardoor een groter deel van de slachtdieren in de regio en met een minimaal aantal transporten kan worden geslacht;
 • In 2015 is er een gezamenlijk voorstel voor de integrale duurzaamheidaspecten (afstand, duur, kwaliteit) voor transport van dieren per sector.


Gebruiksdieren

Benutten van kansen in nabije markten

 • In 2011 zijn 2 of meer haalbare strategieën onderzocht en uitgewerkt waardoor een groter gedeelte van de gebruiksdieren in de eigen regio (straal 500 km) kan worden afgezet;
 • In 2015 is alle transport verder dan 500 km comfort class transport.

Versnellingsprojecten

Initiatiefgroep duurzame fokkerij Initiatiefgroep duurzame fokkerij
De initiatiefgroep Duurzame Fokkeri… meer >

Vrijloopstal 2.0 Vrijloopstal 2.0
In dit versnellingsproject ligt de … meer >

(e)missie duurzaam (e)missie duurzaam
(e)Missie Duurzaam draait het om ke… meer >

Farmwalk Schapenhouderij Farmwalk Schapenhouderij
Weidegang stimuleren en wormproblem… meer >

Inventief uitdagen van de natuur Inventief uitdagen van de natuur
‘Vooruit naar de oorsprong’. Onder … meer >

Het nieuwe ei met veevoer van dichtbij Het nieuwe ei met veevoer van dichtbij
Dit voorbeeldproject, geïnitieerd d… meer >

Kaas met veevoer van dichtbij Kaas met veevoer van dichtbij
Dit project van Vereniging Milieude… meer >

Met het lupinevarken naar de markt Met het lupinevarken naar de markt
'Met het lupinevarken naar de markt… meer >

Duurzame vleeskuikensector Duurzame vleeskuikensector
Het versnellingsproject ‘Duurzame v… meer >

Het Beter Leven keurmerk uitbreiden met milieucriteria Het Beter Leven keurmerk uitbreiden met milieucriteria
Dierenbescherming en Natuur&Milieu … meer >

Praktijkvoorbeelden

Rondeel Rondeel
Het Rondeel is een uniek huisvestin… meer >

Integraal duurzame vrijloopstal Integraal duurzame vrijloopstal
De IDV-stal bestaat uit een bedding… meer >

Vrije uitloop voor kippen Vrije uitloop voor kippen
Eieren met het Vrije Uitloopkeurmer… meer >

Beter Leven Kenmerk Beter Leven Kenmerk
Het Beter Leven kenmerk is een 3-st… meer >

Stimuleren van behoud van weidegang Stimuleren van behoud van weidegang
Om het beeld van de koe in de wei v… meer >

Serrestal voor varkens Serrestal voor varkens
Een serrestal betekent licht in de … meer >

Comfortclass kalvertransport Comfortclass kalvertransport
De VanDrie Group zet zich in voor d… meer >

Koe Kompas Koe Kompas
CONO Kaasmakers hanteert als enige … meer >