Verantwoord consumeren

udv-verantwoord-consumeren.png


Het Beter Leven Kenmerk wordt steeds meer het bewijs voor duurzaam geproduceerde  dierlijke producten. Door te kiezen voor deze producten stimuleren retail, horeca en andere partijen in de keten, maar ook de consument, een beter dierenwelzijn.

Waar we aan werken:

a.  Marktontwikkeling duurzame dierlijke producten

Stimuleren van het aanbod van duurzame dierlijke producten – met een focus op dierenwelzijn – door bestaande initiatieven op te laten schalen en nieuwe private initiatieven te laten ontwikkelen. Dit moet leiden tot meer keuzemogelijkheden voor consumenten bij de aankoop van dierlijke producten.


b.  Stimuleren duurzaam consumptiegedrag

c.  Consumptie van dierlijke eiwitten

Consumptie van dierlijke eiwitten past binnen een verantwoord consumptiepatroon

Ambities tot 2015

Aantoonbaar duurzaam geproduceerd

In 2013 kunnen diverse duurzame marktsegmenten op andere thema’s dan dierenwelzijn herkenbaar vermarkt worden.


Beweging en verbreding in de markt

  • In 2011 wordt er een verbinding gelegd tussen de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij, het Convenant Marktontwikkeling Biologische Landbouw, het Convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten en het Platform Verduurzaming Voedsel;
  • In 2015 is er een substantieel aantal duurzame marktsegmenten op andere thema’s dan dierenwelzijn geïntroduceerd.

Versnellingsprojecten

Be good and sell it Be good and sell it
Hoe kun je duurzaam geproduceerd vo… meer >

Het nieuwe ei met veevoer van dichtbij Het nieuwe ei met veevoer van dichtbij
Dit voorbeeldproject, geïnitieerd d… meer >

Kaas met veevoer van dichtbij Kaas met veevoer van dichtbij
Dit project van Vereniging Milieude… meer >

Met het lupinevarken naar de markt Met het lupinevarken naar de markt
'Met het lupinevarken naar de markt… meer >

Beter Leven voor zuivel Beter Leven voor zuivel
Het Beter Leven keurmerk (BLk) help… meer >

Het Nieuwe Veehouden 2 en 3 Het Nieuwe Veehouden 2 en 3
Het versnellingsproject ‘Het nieuwe… meer >

Integraal duurzame producten in het schap Integraal duurzame producten in het schap
Meer duurzame vlees- en zuivelprodu… meer >

Ketenmanagement Ketenmanagement
In het versnellingsproject ‘Ketenma… meer >

Varkenshouderij 2.0 Varkenshouderij 2.0
Hoe stemmen we vraag en aanbod van … meer >

Praktijkvoorbeelden

Rondeel Rondeel
Het Rondeel is een uniek huisvestin… meer >

Vrije uitloop voor kippen Vrije uitloop voor kippen
Eieren met het Vrije Uitloopkeurmer… meer >

Beter Leven Kenmerk Beter Leven Kenmerk
Het Beter Leven kenmerk is een 3-st… meer >