Markt en ondernemerschap

udv-markt-ondernemerschap.png


Markt en ondernemerschap staat voor het verbeteren van het economisch perspectief van ondernemers en ketenpartijen door diversiteit aan product- en marktconcepten te ontwikkelen die meer geld opleveren.

Waar we aan werken

  • De keten van producent tot en met consument associeert duurzaamheid met kansen en slim ondernemerschap. Verduurzaming is onderdeel van ondernemerschap;
  • De Nederlandse veehouderij heeft door duurzame en concurrerende productie een leidende positie in de Europese markt.

Ambities tot 2015

Bewustwording van mogelijkheden voor zelfsturing

  • Voor 2013 zijn alle toekomstgerichte ondernemers zich er van bewust dat zijn zelf kunnen sturen op duurzaamheid in hun bedrijf;
  • In 2013 maakt 50% van de melkveehouders gebruik van een tool om te sturen op duurzaamheid;
  • In 2015 kan direct zichtbaar gemaakt worden wat het effect van managementmaatregelen is op duurzaamheid in de bedrijfsvoering.


Systematiekontwikkeling diversificatie

  • In 2015 heeft de ondernemer de beschikking over meer variatie in bedrijfsstrategieĆ«n;
  • In 2015 is de keten d.m.v. segmentatie ingericht op systemen waarin variatie in producten vanaf de boerderij behouden blijft in het verwerkingstraject en verwaard wordt in eindproducten naar de consument.


Stimuleren via onderwijs

In 2015 is duurzaam ondernemerschap een vaststaand onderdeel binnen het groene onderwijs en het vakonderwijs.

Versnellingsprojecten

Be good and sell it Be good and sell it
Hoe kun je duurzaam geproduceerd vo… meer >

Kringloop van verbinden Kringloop van verbinden
‘Kringloop van verbinden’ borduurt … meer >

Het nieuwe ei met veevoer van dichtbij Het nieuwe ei met veevoer van dichtbij
Dit voorbeeldproject, geïnitieerd d… meer >

Kaas met veevoer van dichtbij Kaas met veevoer van dichtbij
Dit project van Vereniging Milieude… meer >

Met het lupinevarken naar de markt Met het lupinevarken naar de markt
'Met het lupinevarken naar de markt… meer >

Duurzame vleeskuikensector Duurzame vleeskuikensector
Het versnellingsproject ‘Duurzame v… meer >

Beter Leven voor zuivel Beter Leven voor zuivel
Het Beter Leven keurmerk (BLk) help… meer >

Het Nieuwe Veehouden 2 en 3 Het Nieuwe Veehouden 2 en 3
Het versnellingsproject ‘Het nieuwe… meer >

Innovatie in bedrijf Innovatie in bedrijf
Het versnellingsproject ‘Innovatie … meer >

Integraal duurzame producten in het schap Integraal duurzame producten in het schap
Meer duurzame vlees- en zuivelprodu… meer >

Praktijkvoorbeelden

Rondeel Rondeel
Het Rondeel is een uniek huisvestin… meer >

Integraal duurzame vrijloopstal Integraal duurzame vrijloopstal
De IDV-stal bestaat uit een bedding… meer >