Maatschappelijke inpassing

udv-maatschappelijke-inpassing.png


Maatschappelijke inpassing staat voor het zoeken naar aansluiting bij wensen en ideeën van de maatschappij. De voedselproductie is verder weg komen te staan van de burger, maar de wijze van voedselproductie en de consequenties voor het landschap roepen steeds meer vragen op.

Waar we aan werken:

Stimuleren interactie veehouder-burger en landschappelijke inpassing van stallen

  • Transparante productie: de burger heeft zicht op en kennis van de voor productie gehouden dieren. De boer heeft weer een gezicht voor burgers;
  • Nieuw te bouwen bedrijven zijn landschappelijk ingepast.

Ambities tot 2015

Transparantie, openheid en interactie

  • In 2015 is de productiewijze van alle bedrijven in principe transparant;
  • In 2015 zijn op 10% van alle bedrijven voorzieningen getroffen waardoor burgers rechtstreeks in contact komen (als klant of bezoeker) met agrarische bedrijven en waardoor deze een transparant beeld krijgen van de agrarische productie ter plaatse;
  • In 2015 hebben toekomstgerichte bedrijven een bedrijfsportfolio beschikbaar waarin bepaalde standaardinformatie aanwezig is en het bedrijf zich naar believen kan presenteren. Burgers kunnen het via internet raadplegen en zo zien hoe er op dat bedrijf geproduceerd wordt en waarom. De landschappelijke inpassing van een bedrijf maakt standaard deel uit van een bedrijfsportfolio.


Landschappelijke inpassing

  • In 2015 worden alle nieuw te bouwen bedrijven ontwikkeld met ruimtelijke kwaliteit en zijn deze zodanig landschappelijk ingepast in hun omgeving dat deze kunnen rekenen op een breed draagvlak bij de bevolking en recreanten

Versnellingsprojecten

Het Nieuwe Veehouden 2 en 3 Het Nieuwe Veehouden 2 en 3
Het versnellingsproject ‘Het nieuwe… meer >

Innovatie in bedrijf Innovatie in bedrijf
Het versnellingsproject ‘Innovatie … meer >

Integraal duurzame producten in het schap Integraal duurzame producten in het schap
Meer duurzame vlees- en zuivelprodu… meer >

Digitale inkijk op het boerenbedrijf Digitale inkijk op het boerenbedrijf
Bij dit driejarig versnellingsproje… meer >

Ketenmanagement Ketenmanagement
In het versnellingsproject ‘Ketenma… meer >

Van regulier melkveebedrijf naar open source boerderij Van regulier melkveebedrijf naar open source boerderij
Vanuit persoonlijke drijfveer en zi… meer >

Digitaal inkijkje Digitaal inkijkje
Regionaal pilotproject voor het ont… meer >

Nieuwe stalontwerpen varkenshouderij Nieuwe stalontwerpen varkenshouderij
Dit project heeft als doel de kwali… meer >

Praktijkvoorbeelden

Rondeel Rondeel
Het Rondeel is een uniek huisvestin… meer >

Integraal duurzame vrijloopstal Integraal duurzame vrijloopstal
De IDV-stal bestaat uit een bedding… meer >

Maatlat Duurzame Veehouderij Maatlat Duurzame Veehouderij
De Maatlat Duurzame Veehouderij (MD… meer >