Speerpunten van de UDV

De Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij heeft een zestal speerpunten gedefinieerd:

Systeeminnovaties Systeeminnovaties
Systeeminnovaties staat voor een samenhangend pakket van vernieuwingen in de dierhouderij en huisvesting. Aansluiten bij natuurlijk gedrag van dieren is het uitgangspunt. meer >

Welzijn & Gezondheid Welzijn & Gezondheid
Welzijn en gezondheid staat voor de kwaliteit van leven van dieren. Het gaat om transport, de manier van dieren houden en zorgen voor gezondere dieren. meer >

Maatschappelijke inpassing Maatschappelijke inpassing
Maatschappelijke inpassing staat voor het zoeken naar aansluiting bij wensen en ideeën van de maatschappij. Over de wijze van voedselproductie en de consequenties voor het landschap. meer >

Energie, milieu & klimaat Energie, milieu & klimaat
Dit speerpunt gaat over de effecten van de veehouderij op energie, milieu en klimaat. Minder energiegebruik, verantwoorde productie van veevoer en voorkomen van uitstoot van milieubelastende stoffen. meer >

Markt en ondernemerschap Markt en ondernemerschap
Markt en ondernemerschap staat voor het verbeteren van het economisch perspectief van ondernemers en ketenpartijen door diversiteit aan product- en marktconcepten te ontwikkelen die meer geld opleveren. meer >

Verantwoord consumeren Verantwoord consumeren
Het Beter Leven Kenmerk wordt steeds meer het bewijs voor duurzaam geproduceerde dierlijke producten. Door te kiezen voor deze producten stimuleren retail, horeca en andere partijen in de keten, maar ook de consument, een beter dierenwelzij… meer >

Initiatieven

udv-speerpunten.png

Per speerpunt zijn een aantal initiatieven ontwikkeld. Deze zijn op de individuele speerpunt pagina's terug te vinden.

Projectvoorbeelden

udv-voorbeelden.png

Bij de speerpunten worden ook praktijkvoorbeelden vermeld. Ga naar de individuele speerpunt pagina's voor meer info.