Samenwerking

Negen partijen ondertekenden op 19 mei 2009 de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij en vormen het samenwerkingsverband Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij. Vanaf 2011 is daar het Groen Kennisnet aan toegevoegd. Iedere partij brengt eigen specifieke expertise in en samen dragen zij actief bij aan de verduurzaming van de Nederlandse veehouderij. Duurzaam produceren van voedingsmiddelen is een gedeelde verantwoordelijkheid. Door vernieuwing en innovatie in de dierlijke keten kunnen doorbraken worden gerealiseerd.

Samenwerkingspartijen

De samenwerkingspartijen en hun contactpersonen ziet u hieronder. U kunt via de aangegeven e-mailadressen contact opnemen met de diverse partijen binnen de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij.

Logo LTD Nederland   Dierenbescherming

Contactpersoon: Richard de Mooij
E: rdmooij@cov.nl
W: www.cov.nl
 
Contactpersoon: Marijke de Jong
E: marijke.deJong@dierenbescherming.nl
W: www.dierenbescherming.nl
     
Logo IPO   Logo LTO Nederland

Contactpersoon: Pieter de Boer
E: pdboer@brabant.nl
W: www.brabant.nl
 
Contactpersoon: Frits Mandersloot
E: fmandersloot@ltonoord.nl
W: www.lto.nl
     
ministerie-economische-zake.png   natuur-en-milieu-logo-3.png

Contactpersoon: Willem Roeterdink
E: w.roeterdink@minez.nl
W: www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez
 
Contactpersoon: Gerdien Kleijer
E: g.kleijer@natuurenmilieu.nl
W: www.natuurenmilieu.nl
     
Logo Nevedi   Logo nzo

Contactpersoon: Mark Heijmans
E: heijmans@nevedi.nl
W: www.nevedi.nl
 
Contactpersoon: Jan Willem Straatsma
E: janwillem.straatsma@frieslandcampina.com
W: www.nzo.nl
     
Logo rabobank   groen-kennisnet-logo.png

Contactpersoon: Jeroen van den Hurk
E: J.A.T.M.Hurk@rn.rabobank.nl
W: www.rabobank.nl
 
Contactpersoon: Jeroen Nolles
E: j.nolles@cahvilentum.nl
W: www.groenkennisnet.nl
     

Partners

ondertekening239.jpg

 

  1. COV
  2. Dierenbescherming
  3. Groen Kennisnet
  4. IPO
  5. LTO Nederland
  6. Ministerie van Economische Zaken
  7. Natuur & Milieu
  8. Nevedi
  9. NZO
  10. Rabobank


Adviserende leden


Wageningen UR Livestock Research

Contactpersoon: Geert van der Peet
E: 
geert.vanderpeet@wur.nl
W: www.wur.nl

Koole Communicatie

Contactpersoon: Jolien Koole
E: Jolien@koolecommunicatie.nl
W: www.koolecommunicatie.nl