Achtergrondinformatie UDV

Op 19 mei 2009 zette de toenmalige minister van LNV (het huidige ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie), Gerda Verburg, haar handtekening onder de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij. Dit deed zij samen met 8 partijen uit de keten, overheid en maatschappelijke organisaties. Deze partijen vormen sindsdien het samenwerkingsverband Uitvoeringsagenda. Aanleiding vormde de Toekomstvisie op de Veehouderij uit 2008. De partijen tekenden zo voor de gezamenlijke ambitie: streven naar een duurzame veehouderij binnen vijftien jaar. In de Uitvoeringsagenda staan afspraken om de uitdagingen in de toekomstvisie te realiseren. Download uitvoeringsagenda duurzame veehouderij

Jaarlijkse voortgangsrapportage

voortgangsrapportage-2015-udv-home.pngHet samenwerkingsverband rapporteert jaarlijks aan de Tweede Kamer over haar voortgang. Deze rapportages beschrijven de voortgang die is geboekt sinds het uitbrengen van de Toekomstvisie op de Veehouderij (2008) en de Uitvoeringsagenda (2009) en maakt de balans op waar de sector staat op weg naar een duurzame veehouderij in 2023.

 

Routeplannen

UDV-routeplannen-2012.jpgDe Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij is gericht op een ‘in alle opzichten duurzame veehouderij in 2023'. Het samenwerkingsverband heeft hiervoor in mei 2009 zes speerpunten met een aantal uitdagingen voor 2023 benoemd. Na het opstellen van de voortgangsrapportage in juni 2010 voor de Tweede Kamer is de regiegroep aan de slag gegaan met het formuleren van tussenstappen voor de periode tot 2015. De ambities die hiervoor benoemd zijn worden in dit geval opgevat als ‘inspanningsverplichting’.

 

Vervolgens hebben de partijen aangegeven welke activiteiten zij gaan ondernemen om deze ambities te realiseren. Deze ambities en acties zijn gebundeld in een zogenaamd routeplan per speerpunt. Op basis van de resultaten zullen de routeplannen na mei 2011 worden geactualiseerd. De routeplannen vormen zo een dynamische, voortschrijdende agenda.

Jaarrapport

voortgangsrapportage-2015-udv-home.png

 

Flyer UDV

udv-flyer.png

 

Flyer over de voornemens en activiteiten van het samenwerkingsverband Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij. Een samenvatting van wat de Uitvoeringsagenda is, waar het over gaat, wat er gedaan wordt en wie er bij betrokken zijn.
Download flyer