2e Workshopronde

 

 • Biologische landbouw versus gangbare landbouw
  Ruud Hendriks, teamleider Aeres MBO Warmonderhof en docent bodemvruchtbaarheid
  ‘Biologische landbouw is mooi voor diegene die het zich kan veroorloven, maar het kan de wereld niet voeden want er wordt te weinig geproduceerd’. Deze stelling wordt regelmatig gehoord bij diegenen die weinig perspectief in biologische teelt zien, maar de intensieve c.q. gangbare  manier van telen voorstaan en deze graag wereldwijd toegepast zien worden. De Wageningse landbouwvisie, stevig neergezet door Aalt Dijkhuizen en iets bijgesteld voortgezet door Louise Fresco, vergelijken we met de biologische kijk op de landbouwtoekomst. Voor deze workshop is het nodig dat u vooraf thuis onderstaand filmpje bekijkt.
  https://www.youtube.com/watch?v=NcsS9RQ8FDk (18 minuten) 

 • Lean management zet proces van continue verbeteren in gang!
  Ad van Velde, melkveehouder, eigenaar van Hunsingo Dairy en partner bij Cownexxion
  Tijdens de workshop ervaart u waarom standaardisatie van belang is, welke vormen van verspillingen er zijn maar ook het belang van betrokkenheid van medewerkers bij een verbeter proces. Ik maak gebruik van onze ervaringen in de melkveehouderij maar Lean management is breed inzetbaar.
  * www.cownexxion.nl
  hunsingodairy.com   

 • Biodiversiteit een must op het melkveebedrijf
  Hessel Agema, topmelker en fervent veefokker in Kollumerpomp
  Biodiversiteit is het kernbegrip voor Hessel Agema. Hij combineert aandacht voor weidevogels met kruidenrijkgrasland. Hiermee realiseert hij  een topproductie van 12.500 kg/koe met zijn melkkoeien en een enorme diversiteit in broedende weidevogels. Hij vertelt boeiend over de behaalde resultaten en de enorme regelgeving waar hij tegen aan loopt.
  * http://www.skalsumernatuurbeheer.nl/Boeren/Introductie.html
  * https://www.redderijkeweide.nl/boer/hessel-agema/

 • Rondleiding over Aeres Farms
  Onder begeleiding van een medewerker krijgt u een rondgang over de verschillende bedrijven van Aeres Farms. (Weidestal, Flevolandstal, de nieuwe pluimveestal, de varkens)
  www.aerespraktijkcentrum.nl.

  Wilt u alvast de resultaten van de bedrijven bekijken, hieronder staat de link naar CRV Veemanager. Klik op inloggen demo en kies rechts bovenin voor het juiste bedrijf. * https://apps.crv4all.nl/veemanager/menu/mpr-bedrijfsoverzicht

Aeres Dronten

aeres-praktijkcentrum-dronten-udv-onderwijsdag-2017.png

 

udv-button-aanmelden-onderwijsdag-2016.png